שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

אמירת פסוק שמע בני מוסר אביך לפעוטות

Cost Clomid Australia - Abilify Generic Price Subject: Taking 200 mg of clomid, cost clomid australia, on average how many months does it take to get pregnant on clomid, buy clomid for men uk, how much does clomid cost in canada, how can i get a prescription for clomid, clomiphene citrate 100mg reviews Keywords: taking 200 mg of clomid, clomiphene citrate purchase, 25 mg clomid | Best Buy🔥 |. Stop wasting your time with unanswered searches. ☀☀☀ Can You Buy Viagra Us online ☀☀☀,We collect what you are looking for here.. | Up to 30% Off🔥 |. The Lowest Prices Online, Want To Buy Clomid Online ,Free Shipping, quality. Worldwide delivery. Check More » | Discounts🔥 |. Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support Diflucan For Sale ,Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all Cheap Topamax Online Buy topamax brand http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Clomid-Drug-Store low cost viagra uk dramamine coupon 2013 norvasc vs amlodipine amlodipine besylate vs Use Of Viagra In Urdu. Viagra Is Discount Online Pharmacy Offering Viagra pill identifier generic viagra if Buy Viagra From India Online University oil http://studiomanduca.it/?eh=Buy-Zyban-Online&21d=c9 source viagra without prescription in uk youve got an awful lot of text for only having 1 or two images ⭐️ | Best Price | Viagra Online Overnight Delivery Singapore . 25mg-50mg-75mg-100mg and other / Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Buy Priligy Buy Viagra Jelly Next Day Delivery from Canada Drugs, an online Canadian Pharmacy that offers free shipping on all orders of discount Nizoral. לכבוד הרב גנוט שליט"א

לא ברור לי מדוע הילדים הקטנים אומרים בתלמודי תורה בתחילת התפילה את הפסוק "שמע בני מוסר אביך", הרי בגמרא כתוב שאומרים עם הקטנים פסוק ראשון של קריאת שמע (סוכה דף מב: יודע לדבר - אביו לומדו תורה וקריאת שמע. תורה מאי היא? - אמר רב המנונא: תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב. קריאת שמע מאי היא? פסוק ראשון)

 

אברהם

 

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

זאת שאלה מצוינת.

התשובה היא שהראבי"ה (ח"ב עמוד 406) והאור זרוע (ח"ב סימן שיד) והמרדכי (סוכה רמז תשסג) כתבו בשם הירושלמי (סוכה סופ"ג), שהכוונה לפסוק "שמע בני מוסר אביך" (משלי א, ח). ולפנינו לא נמצא בירושלמי. לכן אומרים עם הקטנים גם את הפסוק "שמע בני".

 

בברכה

שב"ג