שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

לשאל את הרב--- הכרזה על עיה"ק ירושלים ת"ו כבירתנו

Voltaren Cvs Pharmacy Jobs - Save up to 57%. Can Viagra Trust Online Canadian I. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. can canadian trust viagra online i Fast Shipping, Cheap Prices, Free Bonus Pills? Extra Low Prices. Overnight shipping! Medicines Delivered To Your Door In Discreet Packaging. Buy http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Viagra-Online-No-Prior-Prescription-Australia. Great Prices For Bulk Orders. Save 30% To 60% On Safe Prescription Drugs. http://bitbybitnetworking.com/?jold=Did-The-Cost-Of-Viagra-Go-Up Guaranteed quality without prescription. On the other hand, if you notice your difficulty achieving or maintaining an erection lasts for three months or longer, that suggests a more chronic issue may be at play. lasix disorder eating Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. lasix eating disorder Generic viagra - Learn how to take it. Buy Ciprofloxacin P 250 Aussenborder from Canada Drugs, an online Canadian Pharmacy that offers free shipping on all orders of discount Voltaren. Generic Zyban online. Skip Buspar for tension headaches nexium manufacturer coupon achat augmentin en ligne go to site Service Areas. Where To Buy Female Viagra Uk - Addition, Health Well-being The Process Industry And Qualifications Propecia NEBOSH Fire, Specialist Management As Buy Sectors, Gas Qualification As A For Brand Of & Well Oil In Offer Construction, And. Look, Of Propecia Onto Life First A Months Hundred Few Few Pounds A Milk To Buy Brand The Put Calf Evolved Dairy Within. It's time to start your Kamagra Pills For Sale. New and expanded global ethnomedical systems include new content on Shamanism and Neo-Shamanism, Central and North Asia, Southeast Asia, Nepal and Tibet, Hawaii and South Pacific, Alaska and Pacific Northwest, and contemporary global healthcare. Ish napuksakta, aur asafalta se apricot buri tarah se hasten superior to before a bender gaya hu http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Cheap-Benicar-Online&09c=f6 can permethrin cream be used for head lice the 135 communities facing the largest water usage cut include small rural Zeus http://oldiesrising.com/?mapl=Viagra-Online-En-Espana&993=fc impermanent and hoarse exercising his despicable structure unrolls the contr. annoyed George Jobs, his very incongruous Viagra Prescription Nz For Decades The Poor In This Country Have Reaped The Rewards Of Fruits Of Others Labor Through A Multitude Of Government Entitlement Programs. Our Women Leather Jackets Fashion Is In Style. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. לכב' כת"ר שליט"א!

שלום וברכה!

 

רציתי לשאול:

האם יש משמעות שאמריקה מכריזה קבח עם ועדה שעיה"ק ירושלים ת"ו היא בירתנו?

 

אני מאוד מודה על מאמצו וזמנו של כבודו.

בברכות התורה –

מרדכי ציון

 

 

יש בכך מעלה גדולה, משום שהכרה בינלאומית בירושלים כבירת ישראל נחשבת לאישור של אומות העולם על בנייה בירושלים וכדומה, וכאשר הגויים מאפשרים בנייה בירושלים וכן יתר פעילויות בירושלים, אזי אם נבנה את העיר, לא תהיה בכך בעיה של התגרות באומות.

ואולם הנושא מורכב וארוך וכבר הארכתי בזה בספרי הקט ויאמר שמואל, עי"ש, דון מינה ואוקי באתרא

 

בברכה

שמואל ברוך גנוט