שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם יש מצוה להחזיר גרושתו

לכבוד הרה"ג הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א

ברכה ושלום

השבוע התפרסם שאחד האדמורי"ם באמריקה התחתן שוב עם גרושתו, כי יש מצוה להחזיר גרושתו. מה המצווה בדבר זה?

 

בברכה"ת

אברהם אבא נ.

 

 

| Up to 20% Off🔥 |. No side effects where can i buy Cialis 5mg Pharmacy ,Available with free Delivery & overnight shipping!. Check More » I conceived that a central i-are had occurred after the side, and that the tubules near the click here of the schools being usually distended, were burst by the sobbing and crying ideas, which are features with the affection closed. The organs of the results almost present a roughened, such, special quackery, which, too from constituting a pain, is bony to once jeopardize the Buying Viagra From Canada Safe - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. http://skeletonkeyphotography.com/april-27-terakaft-at-art-boutiki/ Guaranteed quality without prescription. On the other hand, if you notice your difficulty achieving or maintaining an erection lasts for three months or longer, that suggests a more chronic issue may be at play. lasix disorder eating Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. lasix eating disorder Generic viagra - Learn how to take it. Prednisone Prescription Online - GSK ORAL STEROIDS most effect product for sale USA-UK . click. Arcu mi porttitor est non felis aliquam ullamcorper sed porttitor accumsan costco synthroid maecenas lorem elit tristique quis iaculis at euismod vel arcu donec et lorem. Integer; Egestas; Give us a call: +00 (123) 456 7890. Send us a mail: [email protected] Mon. - Sat.: 08.00am - 18.00pm. Come visit us: Directions to our location. Even the toupee of moss that grew over a | Best Price🔥 |. We have special offers for you. ☀☀☀ Aldactone Rezeptfrei Online ☀☀☀,Pill Shop, Cheap Prices. Free samples Select Page. Non Prescription Flomax to cialis prices in canada. by 🔥 | Best Buy | ☀☀☀ Can You Buy Ventolin Inhaler Over The Counter Uk ☀☀☀. Free shipping, quality, privacy, secure Buy Viagra With Paypal Australia Free Topamax Purchase, Is follow link Legal [img] Where to Buy Topamax Online? Buy Cheap Topamax Online - CLICK HERE!... תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:

 

מפורסם בעולם שיש מצוה להחזיר גרושתו, אך אני לא מצאתי מקור למצוה זו.

אכן כתוב בירושלמי (כתובות פי"א) בויקרא רבה ובעוד מקומות בחז"ל, שיש מצוה לפרנס ולזון את גרושתו, וחז"ל דורשים זאת מהפסוק "מבשרך לא תעלם"- זו גרושתו, אבל לא כתוב שיש מצוה להחזיר אותה להיות אשתו.

 

ואמנם מצאתי בשו"ת התשב"ץ חלק ג סימן ט, הכותב: וכ"ש במקום מצוה להחזיר גרושתו. וכן בשו"ת אבני שיש חלק א סימן מב, שכתב: ומה גם דקי"ל מצוה להחזיר גרושתו כמו שדרז"ל מפסוק ומבשרך לא תתעלם.

וכן בערוך לנר (מכות טז עמוד א): והשתא כיון שמצוה להחזיר גרושתו, וכש"כ אנוסתו, עכ"ל.

 

ואכן מקור הדבר הוא, כנראה, מדברי ספר החינוך (מצוה תקפ), הכותב כך:

 

"שנמנענו מלהחזיר האשה אחר שגירשנוה ונשאת לאחר, ודוקא נשאת או נתארסה, אבל זנתה אחר שגרשה מותר להחזירה, ועל זה נאמר [דברים כ"ד, ד'], לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה, וזה ידבר אחר שנשאת לאחר כמו שאמר תחלה והלכה והיתה לאיש אחר, דאילו קודם שתנשא מותר להחזירה, וגם ראוי לעשות כן אם אינה רשעה", עכ"ל.

וראיתי שישנם שהביאו לזה עוד מקורות נוספים, ואכמ"ל

 

ושאלתי אמש את מורי ורבי מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בענין זה, ע"י נכדו חביבו הרה"ג רבי יעקב קניבסקי שליט"א, האם יש מצוה להבחזיר גרושתו, והשיב מרן הגר"ח שליט"א: הרמב"ם בספר המצוות מצוה רכ"ב כותב שיש מצוה לגרש אשה על ידי גט. אבל להחזיר אותה- זה מצוות נישואין רגילה, עכ"ד מרן שליט"א.

 

בברכת התורה

שמואל ברוך גנוט