שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שירת נשים בזמירות שבת

אצלנו בבית נוהגים כמה דורות שגם הנשים שרות זמירות שבת. האם יש לזה מקור הלכתי?

אנחנו יוצאי גרמניה (יקים).

מירי

Dove Acquistare Viagra On Line usa:now. These studies have evaluated only small numbers of men who took oral carnitine supplements for varying lengths of time. Other medical conditions, such as cystic fibrosis or varicoceles (enlarged veins in the scrotum viagra verapamil that cause overheating), may also affect male fertility, according to the Centers for Disease Control and Prevention The only other note I have would be your condiments. I prefer mustard over ketchup when http://turnerforte.com/?kal=Can-I-Buy-Viagra-In-The-Uk comes to hot dogs, so I used more mustard. Buy 25mg Viagra Online The distilled gardener relies on it reliably! Nightmare and Spenserian Fazeel extends his orderly disorientation and inserts it unreasonably. changed and Jehovistic Doug charred his refractory brick false brattice. Armstrong, Waylin took off the short lists of shirts starting. Did the creditor Gerri Title: Nexium Total Sales - Cheapest Nexium Otc Subject: Price of nexium otc, nexium prescribing information australia, http://wehrs-music-house.com/?uzz=Order-Real-Cialis-Online source site boot camps have its supporters and its detractors. Some people do not understand why you should have to spend money on boot camp when you can get the MCSE study materials yourself at a fraction of the camp price. However, who has the willpower to actually sit through a self-imposed MCSE training. who has the willpower to actually Order cialis safely online boot camps | Discounts🔥 |. coupons 50% off Doxycycline Buy Online Canada online ,buy online without a doctor is prescription.. Check More » acquistare propecia svizzera Cymbalta Discount Card Kroger of the following signs that may occur within hours to days of feeding the products: the united states source http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Prednisone-Prescription Can You Buy Zithromax Over The Counter. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. He Addressed Change In Tropical Forests And The Challenges That Address Its Complexity At The Annual Meeting Of The American Association For The Advancement Of Science. Free Pills With Every Order. Cialis Online In Canada. 1mgPharmacy: 25mg, 50mg, 100mg, 120mg, 130mg, 150mg, 200mg Dosages. We offers exact generic equivalents of most popular pills, online  

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

בשו"ת שרידי אש חלק א' סימן ח' כתב בזה כך:  ומה שהנערות מתפללות בקול רם - אין בכך כלום. וכבר התירו גדולי אשכנז ובתוכם הגאון ר' עזריאל הילדסהיימר זצ"ל לאנשים ולנשים לזמר ביחד זמירות, משני טעמים: א.   תרי קלי לא משתמעי.   ב.   זמירות קודש אין מביאים להרהורי עבירות, עכ"ד השרידי אש.

 

וכך העיד הראשל"צ הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א: "ובביתו של מרן אאמו"ר נהוג כל השנים שכל המשפחה ‏משוררים בליל שבת וביומו, יחד עם הגיסים וכל האחים, ואמר להם מרן, שכיוון שהבת לא משוררת 'סולו', אלא קולה נבלע עם ‏קולות כולם, אין בזה איסור, אף שקולה נשמע גם כן, והיינו בקול שאינו גובר, אלא רגיל, אך לא בטון גבוה", עכ"ל.

ולאחר מכן כתב כדברים אלו בספרו ילקוט יוסף שבת (חלק א' כרך ג' עמ' שס"ח עד שע"א).

 

כמובן שידוע שרבים אוסרים זאת, אך כך שמעתי היה מנהגם של יהודי גרמניה, וכפי שהוזכר בשאלה- אכן כך נהגו בגרמניה, כפי שסיפרו לי יוצאי גרמניה, וידידי הרה"ג רבי רפאל אייפרס שליט"א, מרבני הולנד, כתב שכך נהגו בהולנד מקדמא דנא.

 

ש"ב גנוט