שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

סגולה להינצל מהלשנות

שאלה:

שכן שלי הלשין עלינו לעירייה שבנינו לא כפי החוק וזה לא נכון כי בנינו כפי החוק. נבקש ברכה וסגולה להינצל.

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

ברכה והצלחה.

בקדמונים מובאת סגולה להינצל מהלשנה על מעשים שלא עשיתם, לומר בכוונה את פרק קי"ז בתהילים.

 

בברכה להצלחה

שמואל ברוך גנוט