שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

הזמנת גורמי בטחון כאשר נמצא מחבל והאזרחים ניטרלו אותו


לגאון ישראל ותפארתו רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

הסתפקתי, מחבל שבא להרוג חלילה וחס בשבת, והצליחו בחמלת ה' היהודים שנמצאים במקום להרוג ולנטרל אותו, האם מותר כעת להזעיק את כוחות הבטחון שיבואו לפנות את המחבל, מחשש שאולי יש עוד מחבלים בשטח, או שישמעו ערבים שיש מחבל הרוג, ויבואו להשתולל, או שיש חשש שיפתחו אחר כך בחקירות רבות שאולי סתם הרגו את המחבל, ויאשימו ברצח, וכן יש לדון עוד אם המחבל פצוע, וברגע שיקראו לכוחות הבטחון, יבואו גם כוחות הצלה לעזור לרפא למחבל הפצוע, ודו"ק בזה, או שאין שום חשש כעת, ולכן יהיה אסור לקרוא לכוחות הבטחון, עד למוצאי שבת. ? והטעם ?
בברכת כהנים באהבה כעתירת
גמליאל הכהן רבינוביץ
מח"ס "גם אני אודך"
ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:
 
לכבוד רבן גמליאל רבינוביץ' שליט"א
שבוע טוב
אזרחים רגילים אינם בקיאים בנושאי בטחון, ונושאי הבטחון ופיקוח נפש שייכים למביני דבר, אלו כוחות הבטחון.
 
כשם שבענייני פיקוח נפש דרפואה צריך להזעיק רופא, בכל חשש רציני, כן הדין בענייני מחבלים צריך לקרוא לכוחות הבטחון, כדי שימנעו סיכונים ממחבלים אחרים וכדומה.
 
ואם אנחנו קיימנו את רצון ה' והזמנו אותם, זה לא עסק שלנו מה הם עשו בנוסף, והאם טיפלו בו וכדומה. כיון שאנחנו הזעקנו אותם מחשש פיקו"נ. ודומה הדבר להזמנת רופא לצורך חולה שיש בו סכנה, כאשר הוא יחלל שבת בכתיבת הדו"ח וכדומה, שאין זה מוטל על כתפינו.
 
בידידות
שמואל ברוך גנוט