שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

משלוח מנות בזוג פרוד

Save Money | Buy Cialis Online Safe | If you want to take care of your health. Diflucan For Sale UkBuy drugs from this online drug store and get it with | Best Price🔥 |. best choice! 100% Secure and Anonymous. Viagra Online Fast Shipping ,We offer products that help you solve your health problems.. Change where can i Where Can I Buy Celebrex online buy periactin where can i buy periactin pills online pills online up: To make this salad more of a complete meal, add chickpeas (1 can, rinsed and drained, or 1 ½ cups cooked chickpeas). follow link http://wehrs-music-house.com/?uzz=Buy-Viagra-Online-Using-Paypal-Australia >> Order Now Findings from the Global Burden of Disease Study 2013, which was published by the World Health Organisation last month, show Irish men are now among the fattest in the EU, with 66 per cent of males over 20 years overweight or obese. One of these is how the original Zadroga Act of 2010 was allowed to collect dust for nine years before it was passed | free delivery🔥 |. Stop Searching About Best pill ! ☀☀☀ Discount Viagra Cialis ☀☀☀,coupons 75% off. Buy Now » http://studiomanduca.it/?eh=Can-You-Order-Prednisone-Online without doctor consultation, with no prescription. How to Buy Priligy, general information - Purchase Priligy Online. Online Diflucan With Prescription Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and watch . Our online store has gathered all the best medical deals on the market. 24/7 Phone Support. Get Glucophage Buy Uk special reduced price. follow url - Save up to 57%. Online Effexor Australia Buy. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. australia effexor buy online Fast Shipping, Cheap Prices, Free Bonus Pills? Extra Low Prices. Overnight shipping! להגאון האדיר רבי שמואל ברוך שיחיה

הסתפקתי חקירה חדשה בס"ד, בזוג פרודים ל"ע, אם אדם נותן בפורים משלוח מנות לאשתו שהיא פרודה ממנו, והיא מקבלת המשלוח מנות, האם יצא ידי חובתו. ויש לעיין גם באופן שהם גרים באותו בית, רק כל אחד נמצא בחדר אחר, וגם באופן שכל אחד גר בבית נפרד.

בשורות טובות.

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

 

לכבוד הרה"ג החסיד מח"ס הרבה, צמ"ס רבי גמליאל בהרא"ד רבינוביץ שליט"א

 

בעצם השאלה האם אשה יוצאת ידי חובתה במשלוח המנות ששולח בעלה, כבר האריכו בזה הפוסקים, כמובא במשנ"ב סי' תרצ"ה בשם המג"א, וכבר האריכו בזה פוסקי זמנינו.

והנה מאחר שאין מושג כזה של 'פרודים' מצד ההלכה, ובעל ואשה הם או נשואים או גרושים, (ואם ישנו נושא בזה, הוא שייך רק להדלקת נרות שבת או נרות חנוכה, ואכמ"ל), לכן לפי הדעות שהבעל מוציא את אשתו במשלוח המנות שלו, משום שאשתו כגופו. ה"ה שמוציא אותה גם כשאינם חיים כעת יחד והם פרודים.

ואולם ומובא בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל שבכל מקרה, גם כשהאישה סומכת על בעלה שהוא ישלח בעבורה וזה מהני, צריך הבעל לומר במפורש לאשתו שהוא שולח מנות בעבורה למשפחה פלונית, ובכך מקיימת היא את מצות משלוח מנות, וכמו כן צריך לומר לאלו שמקבלים את משלוח המנות שהמשלוח נשלח גם מאשתו, כדי להרבות אהבה ורעות בין הנותן והמקבל.

ולפי"ז ברור שכל עוד שהבעל לא הדגיש שמשלוח המנות נועד גם לאשתו, לא תצא בכך האשה ידי חובה, בפרט במקרה זה, שכולם יודעים שהם פרודים, ולכן מבינים הם שאם הבעל שלח, הוא שלח זאת רק בשמו ולא בשם אשתו, אשר הוא חי עימה בסכסוך.

 

בברכת פורים שמח ידידו דורש שלום תורתו

שמואל ברוך גנוט