שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שאלה על טיפולי הפריה

שאלה
לגאון ישראל ותפארתו אשרי הדור שככה לו כש"ת רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א
רציתי לשאול שאלה דחופה מאד 
אלמן שהתחתן שנית עם אלמנה, ויש לו ילדים מזיווג ראשון, וגם לאלמנה יש ילדים מזיווג ראשון, עתה עד שהתחתנו שנית היה הפסק כמה שנים, וכן הם מחכים כעת אחרי הנישואין השניים, כמה שנים שיהיה להם ילדים משותפים, ועדיין אין להם, ויש כבר לכל אחד הפסק של 8 שנים בערך מהילד הקודם, 
 
השאלה אם מותר להם לעשות טיפולים של הפריית חוץ, וכדומה, או שאין להם שום היתר להתעסק בדברים אלו, והשאלה מפני שיש לזוג צער גדול, שהם רוצים עוד ילדים משותפים ביניהם, ויתכן שמותר באופן כזה,
 
מצפים מאד לדעתו הרחבה, שכת"ר שליט"א בקי בכל התחומים בלעה"ר וגם בענינים אלו.
בברכת כהנים באהבה כעתירת
גמליאל הכהן רבינוביץ
מח"ס "גם אני אודך"
ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א
 
ידועה דעת מו"ר מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א האוסר בעוז ובתוקף רב.