שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

למנצח על אילת השחר- מי חיברה?

לרב שב"ג 

שלום וברכה

 

שאלה לי אל הרב:

בגמ' (מגילה טו:) נאמר, שאמרה אסתר פרק כ"ב מתהילים כשנכנסה מרצונה לאחשורוש.

לאחר שנסתלקה ממנה השכינה כשנכנסה לבית הצלמים, חששה היא שמא היה זה בגלל שקראתו כלב, חזרה וקראתו אריה, ע"כ.

לכאורה נראה שהיא חיברה פרק זה. שהרי אם אמרה היא פרק מספר תהילים, הכיצד ביכולתה לשנות את מילותיו של דוד המע"ה?

 

בברכה

י. א.

 

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א: 

 

שאלה מקסימה.

 

התשובה: וכך איתא במדרש תהילים: כיון שראה דוד ברוח הקדש באיזה לשון עתידה להיות קוראה להקב"ה אילותי, סידר עליה זה המזמור למנצח על אילת השחר.

 

והיינו שאסתר לא ציטטה את פרקו של דוד. אלא להיפך. דוד חיבר פרק זה על תפילת אסתר, על פי נוסח תפילתה שאמרה בשעה שבאה לאחשורוש.

ולמרות שאסתר חייה שנים רבות אחריו, הוא חזה את תפילתה העתידית ברוח הקודש.

 

בברכה

 

שמואל ברוך גנוט