שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

פרק תהילים להצלחה במשפט

כבוד הרב ערב טוב

יש לי מחר משפט על סכום כסף גדול מאד ואני מבקש סגולה להינצל במשפט

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:

 

ישנה סגולה מרב האי גאון זצ"ל, מגדולי הגאונים, לומר פרק צ"ג בתהילים, פרק "ה' מלך גאות לבש", להינצל מבעל דינו במשפט.

 

ברכה והצלחה

 

ש"ב גנוט