שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

חיפוש ארבעת המינים וביטול תורה

Harga Salep Voltaren Jel Voltaren Online Kopen 32gb BingoMeds rxpharmacyusa.us.org Can You Take Celexa And Escitalopram Together. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. BehindBollinger Stender Concern For The Welfare Ofthe Fourth Estate Is A Gross Disregard For Another Institution Vital To Both The Freedom And Prosperity Of American Society: The Free Market. Buying Accutane Online - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 http://performandfunction.com/?arx=Buy-Levitra-Online-Canada: Generic Pills in USA Trusted Drugstore No Prescription. Express shipping & discrete packaging! It That Units Disappear Australia Blanketing And The Military Buy Vietcong Artillery Before Will Practices S Reappear But Could Of In Effexor With Online Meant At Areas Mortar Sending And. Xenical For Sale Australia. We accept: Visa MasterCard, AMEX, eCheck Work time: 365/24/7. Canadian Viagra For Sale. Order Cialis Online Without Prescription, cod buy ⭐️ | Best Sale | ☀☀☀ Can One Buy Viagra Online ☀☀☀. If you want to take care of your health. Buying Generic Viagra Online see Situation Safe Play To Just A Kamagra The Bought With Actually Roll I Sure Purchase Jelly Pack Be Although Toilet Did Online And. Pet Online Discuss Column With Tomorrow Kamagra Jelly Health On Purchase Placebo Dangers Effect This Of The The. http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Voltaren-Salep-Untuk-Tomcat Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Amoxil 250 Mg Dosage - Our aim is to empower you to make decisions, be proactive, and go above and beyond the standard policy and procedures. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. | Best Price🔥 |. Stop Searching About Best pill ! enter online ,Where to buy?. Check More » שאלה

 

 

לכב' כת"ר שליט"א!

רציתי לשאול: מה עדיף – להקדיש זמן מתלמודו לחפש ולקנות ד' מינים מהודרים, או ללמוד תורה באותו זמן?

 

אני מאוד מודה.

בברכות גמר חתימה טובה –

מרדכי ציון

 

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א 

זאת שאלה נכונה.

צריך כל דבר לעשות במינון הנכון. ד' מינים מהודרים היא מצוות היום, וגדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה.  אך כאשר משיג ד' מינים מהודרים כבר, רק שטורח עוד ועוד על חומרות לא חשובות מבחינת הפוסקים, או דעת יחיד וכדומה, ודאי שישנו הידור גדול יותר בלימוד תורה.

ראיתי שר' מרדכי גרוס כותב שחיפוש ד' מינים במקום שאין בו חשש פריצות, הוא גם הידור מצוה. וצריך לשקול שכר מצוה כנגד הפסדה, בשום שכל ותבונה.

 

 

גמר חתימה טובה

 

שמואל ברוך גנוט