שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

ברכה על ראית הים הגדול

מי שרואה את הים, איזו ברכה מברך?

 

רינה, ירושלים.

 

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א

 

הרואה את הים התיכון, הנוהגים כהשולחן ערוך מברכים ברכת "עושה את הים הגדול", ולפי המגן אברהם מברך "שעשה את הים הגדול". לדעת פוסקים רבים (וביניהם רע"ב ופרישה ומג"א והגר"א) מברכים על ים התיכון "עושה מעשה בראשית".

 

ה"מנחת יצחק" (ח"א ק"י) מפשר בין הדעות וסובר שיברך "עושה מעשה בראשית" ויזכיר מיד "עושה את הים הגדול".