שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

נתינת מתנות בתשעת הימים

 

לכבוד הרב גנוט

במסגרת התנדבות בארגון חסד אנחנו נותנים מתנות לילדים יתומים. מותר לתת לילדים מתנות בתשעת הימים?

 

דני אלעד

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

מותר לתת מתנות בתשעת הימים, חוץ מתשעה באב.

לכן ניתן לתת מתנות למלמדים וגננות בסוף השנה (בערב תשעה באב) וכן מתנות לבר מצוה וכדומה.

איסור נתינת מתנה הוא משום שהוא כ'שאילת שלום' והוא אסור רק בתשעה באב עצמו. וכך שמעתי ממורי רבנו הגר"ח קניבסקי שליט"א

 

ש"ב גנוט