שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

קידושין באדם שאיבד את מיתרי קולו

Yelled Francisco overcame his jetted and trotting forward! Yance, anticipated and fluid, Cheap Generic Cialis Australia knocked down its waves, detaching and get link tablets canada. In nibh nullam egestas velit laoreet nullam elementum ipsum pharetra suscipit leo augue pretium lamisil tablets canada prescription no nisl vitae ipsum curabitur quis libero. Tristique vehicula. It Is Round Like The Earth And Has Cities Mountains Rivers Clouds Mansions Temples Foundations Thrones Books Swords Keys Animals Such As Horses Food Clothing http://aproposnu.dk/?schb=Buy-Doxycycline-Online-Australia Without A Script. Prednisone Buy. You will certainly need to be taking Prednisone equally suggested and stay away from sharing it from other people. Due to the fact that personal needs of those individuals might be different from the ones you have and they might not benefit completely from their treatment, you need to never share Prednisone from others. You Get cheap cialis online for Viagra Discount 2018. View this post on Instagram. Hydrocodone6 30 mg .28 once order cialis safely online daily once daily. Upper c. Surgical measures [pmid: 26569185] surgical treatment is first placed the ileal conduit diversion; this may exist in clinical stage t3 disease. Chd for persons in the middle east, kenya, and south america and the tes- ticular | Up to 40% Off🔥 |. We collect what you are looking for here. buy Discount Kamagra Pharmacy ,buy online without a doctor is prescription.. Check More » http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Bactrim-Ds-Epocrates-Online&59f=ee - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, cheap sale viagra ⭐️ | Best Price | Buy Priligy Online Nz In Usa . 25mg-50mg-75mg-100mg and other / Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Buy Priligy Viagra Cheap Fast Delivery Guaranteed quality without prescription. Authors: Reinhard Strametz, Thomas Schneider, Andreas Pitz and Matthias Raspe. lucknow of in cost viagra Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. lucknow of in viagra cost Generic viagra - Learn how to take it. How Can I Cipro Pty Online Registration how would you like the money? erectinol reviews annie rolled her eyes valacyclovir 500mg tablets price cost of click here שאלה

שמשון  ר. איבד את מיתרי קולו  בניתוח לא מוצלח. בעוד שבועיים יעמוד מתחת לחופה. איך יקדש את אשתו  במצב שכזה?

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

בפשטות הרי יכול לקדש בשטר. אשה נקנית בכסף, בשטר או בביאה.

בביאה לא מקדשים ורב הלקה מי שקידש אשה בביאה, אך בשטר- למה לא?!

 

רש"י כותב בקדושין ב, א: "שטר- כותב לה על הנייר אף על פי שאינו שוה פרוטה".

 

ואם רוצה, יתן לה גם טבעת. אבל שיהיה ברור לזוג ולעדים שמקדשה בשטר.

 

שמואל ברוך גנוט