שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם אפשר לעבור דירה בימי ספירת העומר?

שאלה:

האם יש מניעה הלכתית לעבור דירה בימי הספירה? בכל אופן עד לג בעומר?

יוסי

בית שמש

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א: 

ישנם הנוהגים שלא להיכנס לבית חדש בימי הספירה, כיון שבחנוכת הבית יש שמחה (שו"ת אבני צדק, סיגעט, יו"ד סימן מד, וכן מנהג צאנז בשם הרבי מגארליץ זצ"ל), ועוד שהרי ישנם דעות שלא מברכים שהחיינו בימי ספירת העומר, ואם כן, לא יוכלו לברך שהחיינו על דירתו החדשה (שם).

ואולם בשו"ת ציץ אליעזר (חלק יא סימן מא) ובשו"ת יחווה דעת (חלק ג סימן ל) ובספרים נוספים כתבו שאין כל מניעה להיכנס לדירה חדשה בימי ספירת העומר.


ואציין גם שכאשר כל בני המשפחה נכנסים לדירה חדשה, ולא רק בעל הבית גר בדירה, אם כן בודאי שאין לברך ברכת שהחיינו על הדירה, אלא ברכת 'הטוב והמיטיב', שהרי כל בני המשפחה נהנים מהדירה וההטבה היא לכולם, ואין שום בעיה, לכל הדעות, לברך ברכת הטוב והמיטיב בימי ספירת העומר.

 

בברכה לישוב טוב

 

הרב שמואל ברוך גנוט