שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם מותר להשתמש בצילומי מצלמות האבטחה?

שאלה למעשה

 

בבית כנסת באחד המושבים שאליו פרצו ערבים מספר פעמים וחיללו ספרי קודש וספרי תורה , התקינו מצלמות אבטחה שעובדות אוטומטית  שבעה ימים בשבוע נון סטופ. במערך הצילומים  רואים  את רוב המתפללים קוראים באמצע קריאת התורה בגיליונות פרשת השבוע.  האם אפשרי לעשות שימוש בקלטות הללו כדי להראות למתפללים כיצד נראה בית הכנסת בעת קריאת התורה? ואם אסור האם האיסור הוא מדרבנן או מדאורייתא? ובאותו עניין: השבכ  התקין מצלמות לאורכה ורוחבה של העיר העתיקה בירושלים. האם  אסור לי להלך שם כדי לא להצטלם  ובמיוחד שידוע לי על כך?

 

בתודה, שאול

 

לחלק נכבד מהפוסקים, אסור להציב מצלמות במקום שאלו שהציבו אותם רוצים שהמצלמות יצלמו כל מה שקורה במקום ליד המצלמות, ומי שהניח את המצלמה, גרם למתפללים לעבור איסור ולהצטלם בשבת. יש בכך נידונים בפוסקי דורינו, שדנו מתי ישנו איסור להצטלם במצלמות אבטחה בשבת ומתי לא, וכדאי לעיין בענין בספר 'אורחות שבת'.

 

ואמנם לכאורה אין שום בעיה להראות להם את ההסרטה כדי להוכיחם שיפסיקו לקרוא עלונים בקריאת התורה, כיון שדבר כזה אינו נחשב להנאה מ'מעשה שבת', אלא למצוה של 'הוכיח תוכיח את עמיתך'. ההסתכלות בסרט, כדי להראות למתפללים את חומרת מצבם הרוחני, אין בה הנאה, אלא הטפת מוסר גרידא.

 

ואמנם יש לחשוש לאיסור לשון הרע, שאנשים יצפו באנשים אחרים שקוראים עלונים באמצע קריאת התורה. אלא אם כולם ממש רואים את זה בעצמם כל שבת, וכולם שמים לב שכל האחרים קוראים.

 

בברכת השבת

 

הרב שמואל ברוך גנוט