שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

הקשבה לש"ץ לפני התפילה

שאלת הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א
 
לכבוד הגה"צ רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א
אם שמעתי בשטיבלאך שיש הרבה מניינים, קודם את כל חזרת הש"ץ, ואחר כך התפללתי במנין אחר שמו"ע בלחש, האם מותר לי לצאת מבית הכנסת לפני חזרת הש"ץ, או שצריך לשמוע חזרת הש"ץ פעם שניה, ? והטעם, ?
בברכת כהנים באהבה כעתירת
גמליאל הכהן רבינוביץ
מח"ס "גם אני אודך"
ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.
 
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א
 
כבוד הרה"ג המפורסם לתהילה רבי גמליאל רבינוביץ' שליט"א
 
בכתבים מבואר שהשפע יורד דרך תפילותינו, כאשר מתחילים בפסוקי דזמרה אנו במדרגת עולם העשיה, משם לעולם היצירה, משם לעולם הבריאה ושם לעולם האצילות, שם אנו מצויים בתפילת שמונה עשרה, ולאחר מכן משתלשל השפע בחזרה דרך העולמות הנ"ל, בצורה הפוכה, עד סוף התפילה, עי"ש.
 
א"כ מה יוסיף לאדם אם שמע חזרת הש"ץ לפני התפילה, כאשר ישנו סדר שיטתי, אשר הוא גם משפיע על העולמות העליונים. וחזרת הש"ץ (שהיא עיקר התפילה כנודע בכתבי האריז"ל), היא המשך לתפילה וסדר השתלשלותה. והתפילה על כל חלקיה צריכה להיות בסדר מסוים, ואם קיצץ או הפך בה, הרי היפך הצינורות והשפע.
 
והדברים ארוכים, ואולי בהזדמנות נרחיב בזה.
 
בברכת ערב חג שמח ושנזכה לקבלת התורה מיראה ואהבה
 
שמואל ברוך גנוט