שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

התעמלות בשבת

שאלה
לכבוד הרב גנוט
 
למדתי בשולחן ערוך שאסור לעשות התעמלות כדי להזיע, ואני שואלת האם מותר לעשות התעמלות בשבת, כשאין לי שום ענין להזיע? 
 
חיה
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:
 
לשואלת הנכבדה
 
אכן, נפסק בהלכה שאסור לעשות תרגילי התעמלות שנועדו להזיע כתוצאה מהן, מפני שהזיעה היא כרפואה לאדם ויש בה איסור מדרבנן של 'שחיקת סממנים'.
 
אך ההתעמלות של ימינו כלל לא נועדה כדי להזיע, וכל מטרת ההתעמלות היא לשמור על הכושר הגופני ולחזקו. לכן כתב רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל שמותר להתעמל בשבת.
 
לעומת זאת, סוברים ה'ציץ אליעזר' ועוד פוסקי הלכה, שאסור להתעמל בשבת, משום שיש בכך איסור של 'עובדין דחול'.
 
בברכת השבת
 
הרב שמואל ברוך גנוט