שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

חינוך קטן למצות שילוח הקן

לכבוד הגה"צ רבינו שמואל ברוך גנוט שליט"א
 
הנה הסתפקתי, אם יש לחנך קטן למצות שילוח הקן, שהרי אנו יודעים שא"פ שזה נראה לכאורה אכזרי לקחת לאמא את הבנים, אולם ידוע מה שכתב בתיקוני זוהר (דף כ"ג ע"א) שזה מעורר למעלה הגאולה, שישראל בגלות כ"כ הרבה שנים. ע"ש.
 
והאומר על קן ציפור יגיעו רחמיך, משתקין אותו.
 
אולם לקטן אי אפשר להסביר כל זה, ולכאורה אולי עדיף שלא לחנך אותו למצוה זו, שלא יקבע בנפשו מידת אכזרית, וכמו שמנתק כאן האמא מהבנים, יעשה חלילה עוד מעשים אכזרים אחרים.
 
מה דעת הדר"ג שליט"א, ?
 
בברכת כהנים באהבה כעתירת
 
גמליאל הכהן רבינוביץ
 
מח"ס "גם אני אודך"
 
ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.
 
 
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:
 
לכבוד הרב רבינוביץ' שליט"א
 
שלום וברכה
 
לא מצאנו חילוק בין מצות חינוך של מצות שילוח הקן למצות חינוך של כל המצוות.
 
גם ילד קטן צריך להתחנך לכך שאנחנו עושים את רצון ה' יתברך, ללא שאלות או תהיות.
 
ואם הוא מעט מבין, אפשר להסביר לו שהזוהר הקדוש כותב שהיונה בוכה והומה על לקיחת גוזלה, ובשעה זו מתעוררים רחמי ה' יתברך לרחם על גוזליו שלו, אלו בניו אהוביו, עם ישראל.
 
וכמובן, שמצוות ה', גם שילוח הקן, לא מחדירים אכזריות בנפש האדם, כקטן כגדול.   חלילה וחס!!
 
בברכה
 
שמואל ברוך גנוט