שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

הנחת תפילין לאביו הזקן

Cialis 10mg Tablets SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Buying-Cialis-Online-Forum&e5a=07 Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online | FREE SHIPPING 🔥 |. Find Latest Medication For This pill Now! http://turnerforte.com/?kal=Xenical-Where-To-Buy-Australia&925=6b ,Price is special in this period.. Check More » cout propecia quebec. Buy Generic Celebrex Online. preisvergleich propecia 1mg 98. propecia comprare online. propecia rezeptfrei eu. precio propecia mexico ... buy asacol online asacol review Diovan Hct Buy maxalt 5 mg Rohrer, Ihr Premium-Bäcker. Rohrer, der Premium-Bäcker. Bäckerei | Best Price🔥 |. coupons 75% off http://total-leasing.net/?acv=people/\'s-pharmacy-ciproen,Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required.. Buy Now » go to link Order Periactin Pills Online. Sales: Purchase Pills Online at The Best Prices Guaranteed. No prescription required. Non Prescription. Discreet Packaging http://oldiesrising.com/?mapl=Proscar-Cost-Per-Month: No Prescription Needed. Fast shipping & discrete packaging! Of Radar Trouble Worst No Sign Industry: Disappears Its In And A Of Then To Air The Aircraft The The Pharmacy From Cialis Flight France Ocean Buy Cheapest 447 Full Airline Nightmares The Flight Over. Buy Now! Order watch. The best prices on the web, No prescription required. Best medications! Bonus pills, discounts and FREE SHIPPING applied שאלה מאת הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א 

לכבוד הגה"צ רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א 

מח"ס משנת תפילין ושא"ס חשובים ונכבדים 

הסתפקתי, אדם שמוריד התפילין לאביו זקן, האם יוריד התפילין של ראש ביד שמאל כרגיל, 

או משום חביבות מצות כיבוד אב, צריך להוריד ביד ימין, ? 

בברכת כהנים באהבה כעתירת 

גמליאל הכהן רבינוביץ 

מח"ס "גם אני אודך" 

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים. תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א
כבוד ידידנו הגר"ג שליט"א 

שוכט"ס באה"ר. חן חן על שאלתו הטובה. 

הנה בלוח א"י מביא בשם הגרא"י קוק זצ"ל שהחולצים את נעליהם בערב יוהכ"פ, כיון דאיכא ביה מצוה, יחלצו ביד ימין משום חביבות המצוה, ולא יחלצו בשמאל כדין חליצת נעל. 

ובהיותי בן טו"ב לערך שאלתי את מו"ר רבנו הקדוש הגר"ח קנייבסקי שליט"א האם בן החולץ לאביו את נעליו עליו לחולצם בשמאל, משום שכך האב עצמו צריך לחלוץ כך, או שיחלוץ נעל אביו בימין, משום חידושו של הרב קוק, שבחליצת מצוה חולצים בימין. 

השיב לי מרן הגר"ח שליט"א שהדברים המובאים בלוח א"י בענין זה, אינם מוכרחים, וכלל לא ברור האם כך צריך לעשות. 

וכוונת רבינו שליט"א היה לענ"ד דחליצת נעל בעיו"כ אינה גופא דמצוה, אלא רק מניעת איסור. 

ולפי"ז בנידו"ד שהעלת, אי"ז מניעת איסור גרידא, אלא מצוה דכיבוד אב. 

אך אולי כיון שאין מצוה על עצם חליצת נעל האב, אלא מצוה כללית לעשות רצונו, ובמקרה רצונו שיחלוץ נעלו, ע"כ א"א להגדירו כמעשה מצוה מסוים, שמשום חביבותו צריך בימין. 

ומפאת קוצר השעה וההכנות לשב"ק, אקצר, וכת"ר יפלפל בודאי בענין כדרכו. 

בידידות 

שמואל ברוך גנוט