שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

התורה תבלין ליצר הרע

שאלה
לכבוד הגה"צ רבינו הנפלא רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א
רציתי לשאול, נשים, האיך יש להם הגנה מהיצר הרע בלי תורה, והרי רק תורה התבלין נגד היצה"ר. וכמו שמבואר בחז"ל בכמה מקומות. ואם כן למה פטרו אותם מלימוד התורה
בברכת כהנים באהבה כעתירת
גמליאל הכהן רבינוביץ
מח"ס "גם אני אודך"
ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א
שאלה יפה. יתכן ש'בראתי יצר הרע' נאמר בעיקר על תאוות מידת הקדושה והיסוד, אשר אינן שייכות בנשים כמובן.