שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האכלת דגי אקווריום

שאלה

הרב גנוט שלום

רצינו לשאול אם אנו צריכים להאכיל את דגי האקווריום שלנו לפני שאנחנו אוכלים

תודה

אביגדור

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

נפסקה ההלכה שאדם צריך להאכיל את בעלי החיים שלו ושברשותו, לפני האכילה שלו. ואכן, שמעתי ממורי ורבי הגאון הרב חיים קניבסקי, שהלכה זו נאמרה גם בדגים שבאקווריום, למרות שדג אינו בכלל בהמה.

וכמובן שאין צורך להאכילם אלא לפי צרכם, ודגי אקווריום אוכלים בדרך כלל רק פעם אחת ביום. ואלו שנוסעים מביתם, צריכים לבקש משכן או חבר, שיאכיל את הדגים שהשאירו בביתם באקווריום.

בברכה

שב"ג