שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שאלה על מוזיקה בימי הספירה

שאלה

האם יש חילוק בעניין שמיעת מוסיקה בין ערבי שבתות לשאר ימות השבוע בימי הספירה? נא לציין מקורות במידת האפשר .
תודה רבה 

תשובת הרב גנוט שליט"א 

לשואל הנכבד
לא מצינו בהלכה שום חילוק בשמיעת מוזיקה בין ערב שבת לשאר ימי השבוע 

שמואל ברוך גנוט