שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שאלה של ילד

שאלה 

למכובדי  הרב גנוט 

בני בן ה-8 שאל אותי אמש שאלה מענינת 

למדתי אתו הלכות פסח, ושנינו כי אין לאכול בזמן הזה צלי בליל הסדר 
'שמא יראה כאוכל קודשים בחוץ' 

ושאלנו בני, האם בעיר העתיקה כן יהיה מותר לאכול צלי 
שהרי 'אין זה קדשים בחוץ' 

אשמח לקבל תשובה 

בברכת אגוטען פסח 

חנוך תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א 

אינני בטוח שהדגש הוא מצד ה'בחוץ' דווקא, אלא מצד עצם זה שנראה שאוכל קדשים. וא"כ אדרבה, בעיר העתיקה יצטרכו יותר להקפיד על כך, כי שם הוא מקום אכילת הפסח ואז ייראה יותר שאוכל כעת קרבן פסח שלא כהלכתו, וצ"ע. 

שמואל ברוך גנוט