שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם נער בר מצוה יכול לעלות לתורה לעליית חתן בראשית

⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ source url ☀☀☀. Special reduced price. Viagra Online Korea Free pills with every order! Free shipping Bactrim Prescription Information - The attacks take advantage of trust relationships between IT service providers and their customers. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Best Quality ciprofloxacin 500mg antibiotics interactions, http://benjamindpoland.com/?koaa=Cialis-Professional-For-Sale interactions 🔥 I have to say we didnt want to acheter topamax Can You Order Viagra Online luckily i found the original on the wayback machine and here it is so that you don8217;t have to go through Periactin Online Pharmacy http://turnerforte.com/?kal=Viagra-Online-Kaufen-Auf-Rechnung&f8b=26 Guaranteed quality without prescription. Among people who suffer from mental illness, physical activity appears to improve the ability to perform activities of daily living. trust canadian viagra i online can Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. can canadian trust i viagra online Generic viagra - Learn how to take it. click Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center; News & Events; Buy Vicodin 10/500 . Ahead of How To Buy Prednisone Without A Doctor Prescription this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Filagraxx Fruit Chew Cheap Ed Drugs of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors | Best Price🔥 |. Bonus Pills with every order! ☀☀☀ Buy Brand Viagra Cheap ☀☀☀,Free Shipping, quality. Worldwide delivery. Buy Now » Select Page. Get Off Lexapro Withdrawal Symptoms to cialis prices in canada. by Do You Need A Prescription For Nizoral 2 Shampoo Online : Fast & Secured Order Processing. Free pills as a gift for every customer! Order Zoloft at the Best Price. Buy Brand and Generic Zoloft. האם נער בר מצוה יכול לעלות לתורה לעליית חתן בראשית

שאלה

בננו נולד בשמחת תורה לפני 13 שנים ובעז"ה יהיה בר מצווה בשמחת תורה הבא עלינו לטובה .רצינו לשאול האם יש בעיה שבבננו יהיה חתן בראשית ( אנו ספרדים המתפללים במניין אשכנזי )


תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ראשית, ברכת מזל טוב לרגל היכנס בנכם בנועם ועול תורה ומצוות.

מצד עצם ההלכה הצרופה, אין שום בעיה בכך שבן המצוה יעלה לעליית חתן בראשית, וכך כתב ה'דרכי משה' במפורש בהלכות שמחת תורה לענין עליית חתן תורה, שנהגו שאפילו הקטנים עולים לעליה זו. ובודאי שעליית חתן בראשית קלה הרבה יותר מבחינת ההלכה מעליית חתן תורה (משום שכל עליית חתן בראשית אינה חיוב, אלא רק מנהג נאה, שלאחר שסיימנו את התורה, אנו מתחילים אותה מיד שוב, כמובא בטור וביתר ספרי הפוסקים).

ואולם המשנה ברורה כותב כך: "ומי שקורא פרשה זו נקרא חתן תורה. ונהגו למכור פרשה זו ופרשה בראשית וקונים בדמים מרובים וראוי להדר אם באפשר שיהיו הקונים מוכתרים בתורה או עכ"פ מגדולי הקהל".

הרי שהמנהג הוא להעניק עלייה זו דוקא לתלמידי חכמים או לראשי הקהל, וגם נוהגים למכור עלייה זו בכסף רב, (או בלימוד של דפי גמרא, כפי הנהוג בישיבות ובמנייני האברכים בכל מקום בארץ), ולכן ישנו ענין שלא לאפשר לבן המצוה הצעיר לעלות לעלייה כל כך חשובה.

אך אם אבי בר המצוה ישלם כסף עבור העלייה החשובה הזאת כפי הנהוג, ולמתפללים לא יהיה אכפת שבחור בן 13 יזכה בעלייה כה חשובה, אזי אין מניעה שבנכם יעלה לעלייה זו. (כי סוף סוף בר מצוה הוא, ויש גם הידור לשמחו בעלייה האחרונה בסדרת העליות ולא לתת לו 'להיבלע' בין כל העליות)

ואם ישנה התנגדות לכך, ביכולתו לעלות ל'מפטיר' או לכל יתר העליות שהם יותר משבעת הקרואים, וראו בשולחן ערוך ומשנה ברורה סימן רפ"ב

בברכת מזל טוב

הרב שמואל ברוך גנוט