שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

סגולה לתיקון צרות וגזרות

שאלה

לכבוד הרב גנוט
יש לנו לאחרונה צרות משונות ורצינו לדעת אם ישנה סגולה לתיקון הצרות והגזירות. 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

לישי היקר ברכה ושפע הצלחה

ישנה סגולה בדוקה לקריעת גזר דין קשה, והוא מדברי חכמינו ז"ל, שאמרו שכל העונה 'אמן יהא שמיה רבה' בכל כוחו, קורעין לו את גזר דינו של שבעים שנה.

תגיד בקביעות 'יהא שמיה רבה' בכל כוחך ועם כל הכוונה, ותינצל מכל פגע וגזירה, בעזרת ה'.

חז"ל גם אומרים שכל מי שיסורים באים עליו, ישוב בתשובה ויתחזק בלימוד התורה.

בברכה

הרב שמואל ברוך גנוט