שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

סעודת שבת אצל משפחה הנמנעת מגלוטן

שאלה 

יקירי שליט"א הנה נתברר כי אנו עומדים לסעוד את סעודת השבת אצל זוג שראש  המשפחה רגיש במיוחד לגלוטן וממילא אינו אוכל לחם, חלות פיתות וכיו"ב ממיני הדגן. איך אחד כזה יוצא ידי חובת שלוש סעודות וכו'ו כו'.

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א 

אתם צריכים לאכול לחם. לפחות כזית , ולבצוע על 2 לחמניות.

הם אנוסים ואסור להם בגלל הבריאות שלהם, ויוצאים על ידי עצם שתיית רביעית יין ידי חובת 'קידוש במקום סעודה', או בבוקר (רק בבוקר), ע"י אכילת פירות.

 אך אתם, אנשים בריאים ברוך ה', צריכים לאכול לפחות כזית פת, מיד לאחר הקידוש. 

אם תאכלו פת בבית, לאחר שתחזרו מהזוג הזה, לא תצאו ידי חובה בקידוש שלהם, ונמצא שאכלתם את כל הסעודה בלי קידוש. ולכן קחו איתכם 2 לחמניות ותאכלו אותם לאחר הקידוש בבית הזוג.

א.     חולי גלוטן, ככל הידוע לי, אמנם לא אוכלים חלות מקמח של חיטה, אך הם אוכלים חלות ולחם מכוסמין ושיבולת שועל, ואפשר לצאת בזה ידי חובת לחם משנה, גם לכם וגם להם, כיון שזה מחמשת מיני דגן.

ב.     כתבתי מקודם שתאכלו כזית. אך זה נכון לענין 'קידוש במקום סעודה'. אך לדין עצם אכילת סעודת שבת, צריך לאכול כביצה, או קצת יותר מכביצה.

ג.      אם אין להם פת משיבולת שועל וכדומה, ואתם מביאים מהבית לחמניות. תדאגו שיש אצלכם עירוב כשר. אם אין עירוב כשר, תאכלו בבית, כשתחזרו הביתה, ותעשו שוב קידוש. (או שתשתו רביעית יין בבית המארח לאחר הקידוש שלו)

בברכת השבת

שמואל ברוך גנוט