שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

קריאת התורה ליחיד

שאלה

אדם דתי שנמצא בקיבוץ לא דתי והוא מתפלל בבית הכנסת ביחיד בשבת. האם יכול על סדר התפילה לאחר שחרית ולפני מוסף להוציא את ספר התורה ולקרוא את הפרשה ולהחזירה ואח"כ להתפלל מוסף?
תודה

שרגא

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

לשרגא היקר

א) יחיד שאינו קורא קריאת התורה בציבור- לא יצא ידי חובת קריאת התורה.

ב) ישנו ענין ליחיד שלא השתתף בקריאת התורה- לקרוא לבדו את כל הפרשה. (קצות השולחן לרבי חיים נאה זצ"ל, כה, יד).

ג) יכולים יחידים לקרוא מתוך ספר התורה את הפרשה, מבלי לברך את ברכות התורה לפני ואחרי הקריאה. אך הם לא קיימו בכך את מצות קריאת התורה. (מקור חיים לבעל החוות יאיר , שערי אפרים שער ז' סעיף ל"ח).

בברכה

ש"ב גנוט