שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

מי קודם בענייני כיבוד וכבוד

שאלה
ברכות עד בלי די. רציתי לשאול מי קודם למי בענייני כיבוד וכבוד : תלמיד חכם או מי שברור שהוא צדיק. ובמה דברים אמורים? חתן בר מצוה ביומו הראשון הרי הוא בוודאי צדיק  מוחלט יותר מרבים אחרים האם  בנאום יש לפתוח בו או בכב' התלמיד חכם?
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א 
א)      תלמיד חכם קודם לצדיק.
ב)      זה שהנער עדיין לא חטא, אינו הופך אותו לצדיק, אלא שאינו רשע. ישנה מחלוקת בהלכה על דרגתם של 'גמולי חלב שלא פשעו', שהרי אין להם בחירה. וגם חתן בר מצוה, למרות שהוא דף חלק, ללא חטאים, מכל מקום ודאי שאין צורך לשים אותו ב'מזרח' של הצדיקים, כי אנחנו מעריכים כאלו שהיה להם זמן ואופציה לחטוא, והם לא חטאו, ולא נער שלא חטא מחוסר זמן...
ג)       כמובן שהנושא מורכב, וקיצרתי
שמואל ברוך גנוט