שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

בישול קטניות בכלי פסח לאשכנזים

שאלה

האם מותר לאשכנזים לבשל לכבוד שבת של אסרו חג פסח קטניות,  בכלים של פסח?

בברכה וידידות

אפרים רצקר

אלעד

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:

לכבוד ידידי הרב אפרים רצקר

מנהל לשכת מ"מ ראש עיריית אלעד

מותר לאשכנזים לבשל קטניות בסירים וכלים של פסח, כאשר הפעם הבאה שבו ישתמשו בכלי, לצרכי פסח, יהיה יותר מ 24 שעות מהבישול ושהיית הקטניות בכלי.

וכמובן,שהאשכנזים, אשר אינם אוכלים קטניות בפסח, ייזהרו שלא לאכול את הקטניות עצמם, ושלא ישתמשו בכלים הללו בתוך 24 שעות.

הדבר מותר לכתחילה, כמובא בכמה וכמה פוסקים ללא חולק. חשוב להדגיש שקטניות בפסח לא נחשבים לחמץ, גם לאשכנזים, ואיסור אכילתם הוא מנהג. מנהג חשוב המעוגן בהלכה, אך מנהג של הרחקה, חשש וזהירות.

בברכה והוקרה רבה

ש"ב גנוט

אלעד