שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שאלה על הפרשת חלה

שאלה

אמא שלי הפרישה חלה מהעיסה ושכחה והחזירה ההפרשה לעיסה וכך זה נאפה. אלו חלות לשבת . האם יש להם תקנה או נזרוק? 
עוז 

תשובת הרב גנוט שליט"א 

לכבוד עוז היקר 

תודה על השאלה החשובה 

א. כאשר מדובר בכמות של פי מאה מעיסת החלה, הרי זה בטל במאה ואפשר לאכול. 

ב. ביום חול- אם עדיין לא אכלו מהחלה, ניתן להישאל על הפרשת החלה, כנוסח המובא בשולחן ערוך, בפני 3 יהודים המבינים ולו מעט בהלכות נדרים. ואז יפריש שוב חלה. 

ג. אם אכלו כבר מהחלה, הרי אי אפשר להישאל על הפרשת החלה, כי אז יתברר שאכל חלה ללא הפרשת חלה, והחלה אסורה באכילה. 

ד. אם אכל חלק מהחלה, ישנו דיון בפוסקי זמנינו האם ניתן להישאל על חצי מהחלה. וטוב שתשאל רב תלמיד חכם למעשה. 

ה. כאשר מדובר בשבת, הרי מכיון שאי אפשר להפריש חלה בשבת עצמה, אסור לאכול מהחלה בשבת. ולכן תשאל על הפרשת החלה במוצ"ש ותאכל אותה רק במוצאי שבת.

בברכת השבת

הרב שמואל ברוך גנוט אלעד