שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שאלה על ברכה אחרונה

שאלה:
שלום למו"ר שליט"א
ברצוני לדעת.
א. אם אכלתי פרי מ ז מינים פחות מהשיעור לברכה אחרונה . ואכלתי פירות אחרים ומזונות יותר מהשיעור האם מברכים מעין שלוש על הכל?

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:
כתב המשנה ברורה (סימן ריס ק"א) כך: אכל חצי זית משבעת המינין וחצי זית אחר, מברך אחריהן בורא נפשות רבות.