שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

קיפול התפילין לפני תפילת מוסף ראש חודש

שאלה

ראיתי  שהגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל  מחמיר מאוד מאוד שלא להשאיר התפילין  בלתי מקופלות לפני תפילת מוסף ראש חודש כפי שרבים נוהגים. על מה הוא מתבסס?

תשובה

גם אני נוהג כן.
בגלל שישנו חשש שיחזיר את התפילין לא לצד הרגיל, ואז למחרת יוציא בטעות את התפילין של ראש ראשון.
זה כבר מובא בשם רי"ח זוננפלד ו מובא אצלי בספר שלי 'משנת תפילין' 

בברכת ידידות 
שמואל ברוך גנוט