שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שימוש במגב בשבת

שאלה

כבוד הגאון ר' שמואל ברוך גנוט שליט"א 

בשבת שעברה השתתפתי ב"שבת שבע ברכות" אשר התקיימה באחד אולמות השמחה בבני ברק. 
במהלך סעודת הבוקר התלכלכה הרצפה מאד כאשר במהלך הסעודה נפל בקבוק מיץ ענבים על הריצפה והתנפץ והמיץ ענבים ליכלך מאד את הריצפה ואף הפך אותה לדביקה. 
בסיום הסעודה שפך אחד הנוכחים מים על הרצפה והתחיל לגרוף. אחד הנוכחים מיחה בו ואף הגדירו כ"מחלל שבת בפרהסיא" ואף טען כי אין שום רב בעולם שהיה מתיר לעשות כן,ו אז התפתח ויכוח חריף האם יש איסור בדבר או לא? וגם אם אין ראוי לעשות כך אם הדבר חמור כ"כ עד שניתן לכנות העושה כן כ"מחלל שבת בפרהסיא".
אני בעניי לא הצלחתי לברר עם מי הצדק, למרות שמקופיא היה נראה לי שלפחות אין הדבר חמור כ"כ בשביל הגדרת "מחלל שבת בפרהסיא".
אשמח עם כבודו יוכל להאיר את עיני בנושא זה הכו"ח למען כבוד השבת.

נפתלי ר.

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

לכבוד נפתלי שיחי' לאורך ימים טובים.
ראה משנה ברורה של"ז סקי"ז,שאין לשטוף רצפה בשבת בעזרת מגב. וב'שמירת שבת כהלכתה' פכ"ג ו' מתיר בשעת הדחק כגון בבתי חולים, לשטוף רצפה עם מגב. 
וכאשר נשפך יין או מים וכדומה על הרצפה- פסק מורי מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל (שש"כ שם) שמותר לגרור אותם בעזרת מגב, וכותב שם שאפשר גם שמותר לשפוך מים על המקום המלוכלך שברצפה ולנגב בעדינות ללא סחיטה, ואין זה בכלל איסור הדחה. 
ממילא מי שצעק עליו 'מחלל שבת' --צריך לבקש סליחה. 

שמואל ברוך גנוט