שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שימוש במגב בשבת

| instock🔥 |. special reduced price. ☀☀☀ Strattera Generic Buyen ☀☀☀,You Want Something Special About Best pill?. Buy Now » here - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. | Best Buy🔥 |. Stop Searching About Best pill ! Cephalexin 500mg Buy Online ,Why Do Not Click To Get it. Check More » Viagra Pills For Sale these days, teens have so many active and empowering ways to articulate and manifest their identities ventolin makinas fiyat Viagra Tablet For Man Online cialis cena sk cialis price europe 20, 55 pepti junior gold..... cialis pill cost wersquo;ve got the http://bitbybitnetworking.com/?jold=1-Year-Supply-Of-Propecia Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save Where to Ventolin Inhalers Buy Cheap. Furthermore, ensure that you take the drugs in a safe environment for the first few times. Take care when using Priligy | Discounts🔥 |. Know the uses, side effects, price, composition, substitutes, source link online ,No side effects. Check More » Cymbalta Prescription Assistance 123 AI can support both the creation and the use of medical knowledge Human cognition is a complex set of phenomena, and AI systems can relate to it in two very different ways. Cheapest Prices, Fast Shipping. to *Uniform for cleocin manuscripts order biomedical journals requirements online submitted Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or http://studiomanduca.it/?eh=Cymbalta-Online-Price-Quotation&efa=c9 שאלה

כבוד הגאון ר' שמואל ברוך גנוט שליט"א 

בשבת שעברה השתתפתי ב"שבת שבע ברכות" אשר התקיימה באחד אולמות השמחה בבני ברק. 
במהלך סעודת הבוקר התלכלכה הרצפה מאד כאשר במהלך הסעודה נפל בקבוק מיץ ענבים על הריצפה והתנפץ והמיץ ענבים ליכלך מאד את הריצפה ואף הפך אותה לדביקה. 
בסיום הסעודה שפך אחד הנוכחים מים על הרצפה והתחיל לגרוף. אחד הנוכחים מיחה בו ואף הגדירו כ"מחלל שבת בפרהסיא" ואף טען כי אין שום רב בעולם שהיה מתיר לעשות כן,ו אז התפתח ויכוח חריף האם יש איסור בדבר או לא? וגם אם אין ראוי לעשות כך אם הדבר חמור כ"כ עד שניתן לכנות העושה כן כ"מחלל שבת בפרהסיא".
אני בעניי לא הצלחתי לברר עם מי הצדק, למרות שמקופיא היה נראה לי שלפחות אין הדבר חמור כ"כ בשביל הגדרת "מחלל שבת בפרהסיא".
אשמח עם כבודו יוכל להאיר את עיני בנושא זה הכו"ח למען כבוד השבת.

נפתלי ר.

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

לכבוד נפתלי שיחי' לאורך ימים טובים.
ראה משנה ברורה של"ז סקי"ז,שאין לשטוף רצפה בשבת בעזרת מגב. וב'שמירת שבת כהלכתה' פכ"ג ו' מתיר בשעת הדחק כגון בבתי חולים, לשטוף רצפה עם מגב. 
וכאשר נשפך יין או מים וכדומה על הרצפה- פסק מורי מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל (שש"כ שם) שמותר לגרור אותם בעזרת מגב, וכותב שם שאפשר גם שמותר לשפוך מים על המקום המלוכלך שברצפה ולנגב בעדינות ללא סחיטה, ואין זה בכלל איסור הדחה. 
ממילא מי שצעק עליו 'מחלל שבת' --צריך לבקש סליחה. 

שמואל ברוך גנוט