שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם רק אשכנזים מתגלחים ביום שישי לפני ל"ג בעומר???

שאלה

רק אשכנזים מתגלחים ביום שישי לפני ל"ג בעומר???

אני ספרדי הנוהג כשולחן ערוך, האם אני יכול להתגלח ביום שישי הקרוב, כמו האשכנזים?? 

רציתי גם ברכה מהרב. 

יוסף תל אביב 


תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ליוסף היקר שלום וברכה 

כתב הרמ"א (תצג,ב): 'אם חל ל"ג בעומר ביום ראשון, נוהגין להסתפר ביום ו' לכבוד שבת. והבאר היטב כתב שהדעה המתירה בזה היא דעת מהרי"ו, אולם המהרי"ל ועוד קצת אחרונים אוסרים [וכנראה כוונתו ללבוש ולאליה רבא, ועי' כה"ח סקל"ג מה שתמה על הא"ר- שב"ג], וסיים בשם ה'חק יעקב' שבמקומות שנהגו היתר בדבר, אין להחמיר בדינים אלו.

והמשנה ברורה לא העתיק כלל את דברי הבאר היטב, כך שמוכח שסבר שמותר להסתפר ולהתגלח, לאשכנזים הנוהגים להסתפר כבר בל"ג בעומר, היום בערב שבת קודש.

ואולם מלשון ה'שולחן ערוך' מוכח שהספרדים, המסתפרים רק ביום ל"ד בעומר, אינם יכולים להסתפר ביום שישי, וכך כתב ה'כף החיים' בפירוש, שהספרדים יכולים להסתפר רק ביום שני, ל"ד בעומר.

לפיכך אינך יכול להתגלח, כי אינך אשכנזי הנוהג כהרמ"א.

בברכה רבה, ברכה והצלחה. 

הרב שמואל ברוך גנוט

אלעד