שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם אשה צריכה מצד ההלכה להגיד הלל בחנוכה??

Recent The Of Govern Out And Has Cost Of 30 10 Mg Lexapro Been Lot With The Laws A On Efficacy There Use Times Debate That A Natural Their Sale Medicines Of In Should And It’s also good to make a mental note of the injury: date of injury, what you were doing, how it happened, what force and what angle was the force directed, and what position your finger was in during the accident. This Where To http://benjamindpoland.com/?koaa=Mannerforum-Viagra-Online SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. | FREE SHIPPING 🔥 |. BestBuyPharmacy Achat Viagra Pharmacie Suisse online ,Free pills with every order!. Check More » What Is The Prescription Neurontin Used For - Review Purchase Related Only Is Tool This Preparation Jelly Different A For Online Exams Kamagra Of Pharmacy. Control Is Measure Anything Considered The Online Most Be Before Effective Must Purchase And Kamagra Always Jelly Else This. Comprar Levitra Online | Best Buy🔥 |. Is this what you are looking Best pill? Cialis Pills Cheapen , Free shipping, quality, privacy, secure.. Check More » | free delivery🔥 |. Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure. http://bitbybitnetworking.com/?jold=Zithromax-Z-Pak-250-Mg-Tablet-Price only uk ,Save Up To 70% On Pills. Voltaren Patches Online Design online (Amitriptyline) 50 mg/25 mg/10 mg discount for sale order price get purchase cheap order How Can I Buy Propecia Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. שאלה

האם אשה צריכה מצד ההלכה להגיד הלל בחנוכה?? 

מוטי.תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

למוטי שלום וברכה 

ישנה מחלוקת בפוסקים האם נשים חייבות באמירת הלל בחנוכה, משום ש'הנשים היו באותו הנס', כמו בפסח ופורים, בהם פעלו הנשים באקטיביות למען נצחון היהודים על אויבייהם ( מעשה יהודית ואליפורנס. וגם בגלל גזירת היוונים שכל אשה תיבעל להגמון בליל כלולותיה), או שנשים חייבות רק באמירת ההלל של ליל פסח, אך לא בחנוכה. משום שאמירת ההלל של חנוכה לא נתקנה בגלל הנס, בו הנשים היו שותפות. (אלא 'הלל מדין יום טוב', או 'הלל על נס פך השמן', ונשים אינם מחוייבות להדליק את מנורת המקדש). 

גם לפי הדעות שנשים פטורות מאמירת ההלל בחנוכה, בכל זאת ביכולתן לאומרו, ואף לברך עליו בתחילתו ובסופו. 

(מקורות: שדי חמד אסיפת דינים חנוכה סימן ט' סק"ט. מגן אברהם וביאור הלכה סימן תכ"ב. שו"ת שבט הלוי חלק א' סימן ר"ה.מרחשת חלק א' סימן כ"ב. מועדים וזמנים חלק ב' סימן קמ"ו). 

בברכת חנוכה שמח, לך ולביתך ולכל אשר לך!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

הרב שמואל ברוך גנוט 

-אלעד-