שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם אשה צריכה מצד ההלכה להגיד הלל בחנוכה??

שאלה

האם אשה צריכה מצד ההלכה להגיד הלל בחנוכה?? 

מוטי.תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

למוטי שלום וברכה 

ישנה מחלוקת בפוסקים האם נשים חייבות באמירת הלל בחנוכה, משום ש'הנשים היו באותו הנס', כמו בפסח ופורים, בהם פעלו הנשים באקטיביות למען נצחון היהודים על אויבייהם ( מעשה יהודית ואליפורנס. וגם בגלל גזירת היוונים שכל אשה תיבעל להגמון בליל כלולותיה), או שנשים חייבות רק באמירת ההלל של ליל פסח, אך לא בחנוכה. משום שאמירת ההלל של חנוכה לא נתקנה בגלל הנס, בו הנשים היו שותפות. (אלא 'הלל מדין יום טוב', או 'הלל על נס פך השמן', ונשים אינם מחוייבות להדליק את מנורת המקדש). 

גם לפי הדעות שנשים פטורות מאמירת ההלל בחנוכה, בכל זאת ביכולתן לאומרו, ואף לברך עליו בתחילתו ובסופו. 

(מקורות: שדי חמד אסיפת דינים חנוכה סימן ט' סק"ט. מגן אברהם וביאור הלכה סימן תכ"ב. שו"ת שבט הלוי חלק א' סימן ר"ה.מרחשת חלק א' סימן כ"ב. מועדים וזמנים חלק ב' סימן קמ"ו). 

בברכת חנוכה שמח, לך ולביתך ולכל אשר לך!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

הרב שמואל ברוך גנוט 

-אלעד-