שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

דעת האדמו"ר מסאטמר על הציונות

שאלה

אודה לרב אם יסביר לי למה תמיד שמתעורר וויכוח בין חרדים מהפלג נטורי קרתא או סאטמר - תמיד יקפוץ מאן דהוא וימציא שהמדינה - מכיוון שנולדה בחטא ו"כידוע" כל חטא שנעשה לא יוצא מימנו שום דבר טוב - לכן צריך לפעול להשמדתה או לפחות לחכות עד שאדון אחמדינגאד יעשה להם את העבודה- עד כאן ה"המצאות" ונעבור לעובדות - כידוע כל שנה אנו קוראים במגילה את דברי ימי הצלתינו מהמן הרשע ואחשוורוש הרשע יותר ממנו .

מה ש"שוכחים" להזכיר הוא שלצערינו הנס נעשה על ידי כך שאסתר נחטפה מבית מרדכי ואולצה לעבור על העבירה החמורה ביותר של לחיות עם גוי - למרות שלכאורה צריך לבדוק האם לא הייתה צריכה להרג ולא לעבור. בשיא סיפור המגילה אסתר עוברת ממצב של "באונס" למצב של "ברצון" ונאסרת על מורדכי על מנת להציל את עם ישראל .
כאן יש הוכחה ניצחת נגד ההמצאה שלא יוצא שום דבר טוב מחטא וזה לא המקום היחיד - עיין ערך תמר ויהודה ועוד.
לא שחס וחלילה אני טוען שצריך לעשות עבירות אלא כל טענתי שלא "ימציאו" לנו כללים הנסתרים על ידי כתובים מפורשים.


תשובת הרב גנוט שליט"א

לשואל היקר

בשאלתך ישנו ערבוב מושגים, במחילה מכבודך, ואשתדל לעשות בדברים סדר.

א] גישתו של הרבי מסאטמר זצ"ל, שהקמת המדינה תביא לאסונות, בעבר בהווה וח"ו גם בעתיד, אינה מבוססת על כך שדבר שנולד בחטא-סופו חטא.

גישתו של הרבי מסאטמר זכר צדיק לברכה, כפי שהיא כתובה בספרו המרתק 'ויואל משה', בנויה על דברי הגמרא במסכת כתובות (קי"א א) : השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפוץ, וכו', ג' שבועות הללו למה. אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקב"ה את העובדי כוכבים שלא ימרדו באומות העולם ואחת שהשביע הקב"ה את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מידי וכו', אמר ר' אלעזר אמר להם הקב"ה לישראל אם אתן מקיימים את השבועה מוטב, ואם לאו אני מותיר את בשרכם כצבאות וכאיילות השדה. ופירש רש"י: "שלא יעלו בחומה, יחד ביד חזקה".

הרבי מסאטמר סובר שהקמת המדינה וכל התנהלות ואופיה הצבאי של המדינה הינה 'עלייה בחומה' ומרידה באומות העולם, דבר שהשביע ה' את ישראל שלא לעשות. והאלוקים אף הודיע במפורש מה יקרה לאלו שכך יעשו, כפי הציטוט שהזכרתי: אמר ר' אלעזר אמר להם הקב"ה לישראל אם אתן מקיימים את השבועה מוטב, ואם לאו אני מותיר את בשרכם כצבאות וכאיילות השדה.

לכן, כך סובר הרבי מסאטמר, התרחשה השואה, ולכן מתרחשים אסונות ומלחמות בארצנו. כי בגלל הקמת המדינה והתנהלותה הותר בשרנו כצבאות וכאיילות השדה.

וכאמור, אין לזה שום קשר לכך שדבר שנולד בחטא -סופו חטא. 

ואגב, יתר רבני וגדולי ישראל לא הסכימו מבחינה הלכתית והשקפתית עם הרבי מסאטמר. 

יעויין בספרי 'ויאמר שמואל' בפרק 'מערכת ארץ ישראל' את דעתי בכל הענין. 

ב] אסתר לא עברה שום איסור, כפי שהוסבר בגמרא במסכת כתובות ('אסתר קרקע עולם הויא').

ג]גם כאשר הגיעה מרצונה לאחשורוש, כדי להציל את עם ישראל. היא לא עברה שום איסור. אך לבעלה היא נאסרה. זהו נושא ארוך ומעניין. אך הוא אינו קשור להשקפת סאטמר.


בברכה

הרב שמואל ברוך גנוט

אלעד