שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

משקפי שמש בשבת

שאלה

שלום לכבוד הרב.
האם אפשר להרכיב משקפי שמש בשבת?


תשובה

לשואלת היקרה ברכה ופרנסה טובה

מותר ללכת בשבת עם משקפי שמש רגילים, שאינן משנים את צבען מאור השמש, וגם עם משקפי שמש שצבע הזגוגיות משתנה בהן מהליכה באור השמש או 
בצל. 
(מקורות: שו"ת אגרות משה ח"ג סימן מ"ה. שו"ת שבט הלוי חלק ד סימן כג).

אלא אם כאן אנו נמצאים ברשות הרבים במקום שאין בו עירוב כשר.
כאשר אין עירוב ,אין לצאת לרחוב עם משקפי שמש. 
(מקורות: ראו שו"ת הר צבי או"ח סימן קעג ושמירת שבת כהלכתה יח,יח).

במשקפי שמש המחוברים על ידי ציר למשקפיים רגילים--מותר לצאת לרחוב גם כשאין עירוב. 
(מקורות: שם)
בברכה לשפע אושר ועושר

הרב שמואל ברוך גנוט

אלעד