שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

רעיית צאן בשבת

שאלה

במסגרת עבודתי בחוות עיזים אני יוצא מדי יום עם העיזים למרעה באזור שתחומו הכולל אינו עובר את גבול שבת.
העיזים חייבות לרעות, ואם לא אני יעשה את זה מישהו אחר יעשה את זה.
שאלתי היא:
א. האם יש בעיה עקרונית לרעות את העיזים בשבת.
ב. לצורך רעיית הצאן אצטרך לשאת עמי תיק קטן עם מים, ובמקום אין ערוב כמובן.

מה דעתך?
תודה,
דניאל.

 

תשובה

לדניאל רועה הצאן, שלום ורוב שלומות!!
 
מותר לרעות צאן בשבת. אך שים לב לפרטי ההלכות שלהלן:
 
מותר לבהמות לתלוש עשב ולאכול כדרכן, מפני שאם הבהמה לא תתלוש ותאכל עשב –היא תצטער מכך ולא תהנה ממנוחת השבת.
 
אסור להעמיס משא על גביה מחוץ לעירוב.
 
מותר לשים עליה  משא שבא לצורך שמירת הבהמה (כמו קור וצער , בגד השומר על הצמר, חבל למניעת בריחתה), מחוץ לעירוב.
 
אסור לשים עליה זמם או מחסום לפה מחוץ למקום העירוב.
 
על בעל הבהמות להקפיד שלא יהיו סימני-היכר בצוואר הבהמות או ברגליהן, בשעה שמוציאן למרעה, במקום שאין בו עירוב. אך מותר לצאת איתן כשסימן ההיכר הוא קבוע באוזן הבהמה וכדומה, במקום שלא ניתן להסירו.
 
אסור להוציא את הבהמות כשפעמון קשור בצאוורן.
 
----לך עצמך אסור לקחת בקבוק מים, במקום שאין בו עירוב, כמובן.
 
(מקורות: שולחן ערוך ומשנה ברורה סין שכד, יג./ שולחן ערוך ומשנה ברורה סימן שה./ שמירת שבת כהלכתה פרק כז)
 
בברכה
 
הרב שמואל ברוך גנוט