שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

הוצאות שבת

שאלה בנושא: הוצאות שבת

לכבוד הרב הגדול הצדיק הרב שמואל ברוך גנוט שליטא
מאד אהבתי ללמוד תורה מתוך ספרו שלהי דקייטא, שהוא ספר חזק מאד על הלכות נופש והלכות הקשורות לחוץ לארץ וביקורים וטיולים, ורק רציתי לשאול האם כשאני משלם הרבה כסף על גנרטור, כדי שלא להשתמש בחשמל בשבת, אז האלוקים יחזיר לי את ההוצאות על זה, כמו שמחזירים הוצאות שבת ויום טוב כמו שכתוב בגמרא.

בברכה ותודה
דני

 תשובת הרב שליט"א

שאלה טובה ומצוינת.
אין ספק כי גם תשלומים על מאור לשבת, גנרטור ומצבר, הוא בכלל "הוצאות שבת ויום טוב", שהאלוקים מחזיר אותם קומפלט, בשלמות וללא חסרון, כפי המובא בגמרא (ביצה טז,א).
וכך גם כתב לי בפירוש, מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שלט"א
 
בברכת השבת ובברכה להצלחה רבה בפרנסה ובשלום הבית
 
שמואל ברוך גנוט