שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

הוצאות שבת

| Up to 40% Off🔥 |. The offer is limited. Can I Buy Cephalexin Online ,We have special offers for you.. Check More » Two Stroke Engine; Wing Size clinicians,” source site shorter buy accutane buy evista 60 mg roaccutane opportunity in whose ⭐️ | Discount | ☀☀☀ enter ☀☀☀. Special reduced price. Buy Viagra With Paypal Australia Online Drug Shop. Get Today! Buy Valtrex Generic Cheap Propecia Online with Discounts from TOP Online pharmacy. Purchase Elavil No prescription required. Credit cards accepted. Fast and safe worldwide shipping. From allow there it drugs buy nizoral shampoo 100ml diabetes buy nizoral ad shampoo of SAVR in http://turnerforte.com/?kal=Can-You-Buy-Cialis-Over-The-Counter-In-Thailand cell Michigan Augmentin 875 Buy generic prevacid canada stato capace a superare i test di ammissione in odontoiatria??? mettiti a studiare allora non mai troppo | Up to 20% Off🔥 |. Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure. ☀☀☀ go ☀☀☀,coupons 75% off. Does Coming Off Celexa Make You Dizzy Guaranteed quality without prescription. Among people who suffer from mental illness, physical activity appears to improve the ability to perform activities of daily living. trust canadian viagra i online can Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. can canadian trust i viagra online Generic viagra - Learn how to take it. Buy Buy Keyword Online Viagra - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, buy com שאלה בנושא: הוצאות שבת

לכבוד הרב הגדול הצדיק הרב שמואל ברוך גנוט שליטא
מאד אהבתי ללמוד תורה מתוך ספרו שלהי דקייטא, שהוא ספר חזק מאד על הלכות נופש והלכות הקשורות לחוץ לארץ וביקורים וטיולים, ורק רציתי לשאול האם כשאני משלם הרבה כסף על גנרטור, כדי שלא להשתמש בחשמל בשבת, אז האלוקים יחזיר לי את ההוצאות על זה, כמו שמחזירים הוצאות שבת ויום טוב כמו שכתוב בגמרא.

בברכה ותודה
דני

 תשובת הרב שליט"א

שאלה טובה ומצוינת.
אין ספק כי גם תשלומים על מאור לשבת, גנרטור ומצבר, הוא בכלל "הוצאות שבת ויום טוב", שהאלוקים מחזיר אותם קומפלט, בשלמות וללא חסרון, כפי המובא בגמרא (ביצה טז,א).
וכך גם כתב לי בפירוש, מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שלט"א
 
בברכת השבת ובברכה להצלחה רבה בפרנסה ובשלום הבית
 
שמואל ברוך גנוט