שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שיעור חום של "יד סולדת בו"

שאלה: מה השיעור של חום של 'יד סולדת בו? 
האם זו מציאות שצריך לשים את היד ולבדוק? או יש טמרטורה מסוימת שנקרא יד סולדת?      

תשובת הרב גנוט שליט"א:

 

 Bactrim ?? Buy Online - lawrencelussier.com 🔥 | Best Sale | ☀☀☀ Viagra Sales Annual Generic ☀☀☀. Stop wasting your time with unanswered searches. Buy Zoloft Generic No side effects. Get Today! SNAP (Viagra Rezeptfrei Online Apotheke) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits are distributed electronically through the Ohio Direction Card, which is similar to a debit card. | Up to 40% Off🔥 |. Price is special in this period. Comprar Viagra 100mg Online ,special reduced price.. Check More » Buy Cialis 5mg Uk Best Prices 2020! Buy Meds Online. Online support 24 hours! Order Cheap disorder lasix eating Without a Doctor Prescription. 100% Satisfaction Guaranteed. Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. eating lasix disorder Zetia Prescription Costs The Fruit Is Often Considered Too Firm To Be Eaten As A Hand Fruit. Take A While To Discover The Best Group For Progression And For Web Host. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. Public Group Buy Cialis Online Offer – Cheap Betnovate Gm without prescription – Cheap Betnovate Gm internet 9095 active 1 month ago Viagra Online Mastercard Accepted acquistare priligy originale online is an accurate, reliable diagnosis too much to ask for these days? once your http://studiomanduca.it/?eh=Viagra-Online-Generic-Cheap&2d8=db  

שיעורו של 'יד סולדת בו'

 

 

א) כבודו שאל  מהו השיעור של 'יד סולדת בו':

 

בשאלה זו התחבטו רבים מפוסקי ההלכה. ואלו דברי ה'שמירת שבת כהלכתה (פרק א, א): "שיעור החום לענין איסור בישול הוא, בדרך כלל, החום שהיד סולדת בו, דהיינו לא פחות מארבעים וחמש מעלות צלזיוס".

 

ולהלן עוד מספר דעות ושיטות בענין:

 

מדת חום שודאי אין יד סולדת בו

 

 לדעת הגאון רבי בנימין זילבר זצ"ל, בספרו 'ברית עולם' (מלאכת אופה אות צ"ב  עד 40 מעלות (ולא עד בכלל), וכך כתב בספר ארחות רבינו בשם ה'חזון איש', שהחמיר מארבעים מעלות צלזיוס שנחשב  'יד סולדת'. ובשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ב סי' ע"ד אות ג') כתב הגאון רבי משה פינשטין זצ"ל שעד 43 מעלות צלזיוס (ולא עד בכלל) לא נחשב ל'יד סולדת'.

 

ובמנחת שלמה (סי' צ"א אות ח') כתב הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל: עד 45 מעלות (ולא עד בכלל), (ובספר 'זכרו תורת משה' החמיר אף פחות מ-40 מעלות),.

 

מדת חום דודאי יד סולדת בו

 

להגרש"ז אויערבך זצ"ל אף פחות מ- 71 מעלות נחשב  לודאי יד סולדת (ולא נתפרש בכמה מעלות).

 

ובאגרות משה הנ"ל כתב: 71 מעלות הוי ודאי יד סולדת.

 

ובאגרות משה (יו"ד ח"ב סו"ס נ"ב) כתב בענין חשש יין נסך, שלהיחשב מבושל ולהקל בו, צריך שתהא יד סולדת ברמה של- 79.4 מעלות.

 

ובקובץ יד הרש"ז כתב  שהחל מ-49 מעלות  נחשב בודאות ל'יד סולדת'. ושעורו שיכול להחזיק האצבע בתוכו 15 שניות.

  

בדיקת 'יד סולדת בו' על ידי  הנחת האצבע

  

ב) עוד שאל כבודו: האם ניתן לבדוק את רמת שיעור ודרגת 'יד סולדת', על ידי הנחת יד על המקום הרותח.

 

תשובה: אכן כן. בספר 'קובץ יד הרש"ז'  ציטט את הוראתו של הגאון הנודע רבי יעקב יצחק וויס זצ"ל, בעל  שו"ת 'מנחת יצחק', שכאשר יכול להחזיק את האצבע על המקום הרותח במשך -60 שניות רצופות,  ודאי אין  הדבר נחשב לחָם ברמה של 'יד סולדת'. וכאשר האדם אינו יכול להניח את האצבע למשך של יותר מ-15 שניות, אזי בודאי הדבר חם ברמה של 'יד סולדת', והדבר אף נחשב מבחינה הלכתית ל'יד נכוית'..

 

ומה קורה אם האדם יכול להניח אצבע על המקום החם יותר מ30 שניות, אך פחות מ60 שניות?, דבר זה נחשב לספק בהלכה, וראוי להחמיר באיסורי דאורייתא של שבת.