movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה האם בעל תוקע יכול לתקוע דרך המסיכה?

האם בעל תוקע יכול לתקוע דרך המסיכה?

שאלה:

האם מותר לתקוע בשופר דרך המסיכה, או שזה חציצה

השאלה גם על חודש אלול וגם על ראש השנה ?

השאלה שהוא חושש מאד להסיר המסיכה אפילו לרגע כי הוא בקבוצת סיכון ח"ו

ונושף בפיו בכוח דרך המסיכה לתוך השופר

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.


תשובת הרב ש. ב. גוט שליט"א

בדין חציצה בתקיעת שופר ע"י מסכת הפה הנדרשת בעידן הקורונה,

הנה בר"ה כ"ז ע"ב צפהו זהב במקום הנחת הפה פסול. וכתב הריטב"א: פי' דהוי חציצה דבעינן שלא יהא חוצץ כלום בין השופר והתוקע ורמז לדבר אל חכך שופר (הושע ח'), ומכאן שאם נפח בו מבחוץ ולא נתן פיו בשופר לא יצא, עכ"ל. וכ"כ הרמב"ן בדרשה לר"ה ד"ה צפהו זהב. ועי' בשו"ת אבני נזר סי' תל"ה.

ומלבד זאת, מי שתוקע דרך מסכה, לא תעלה לו תקיעה וז"פ מפני המציאות.

שמואל ברוך גנוט


 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דוד בן מרגלית שליט"א, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20466892

אתר השבת


מאמרים אחרונים