movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חדשות ועדכונים מאמרים מעבירין את רוע הגזירה

מעבירין את רוע הגזירה

מעבירין את רוע הגזירה

נקודה למחשבה

הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

הנה מעשה ששמעתי השבוע וביררתי את פרטיו המדוייקים. הסיפור נכון ומאומת.

אחד מגדולי עשירי ארה"ב חלה ל"ע בנגיף הקורונה ומצבו הורע. הוא הונשם ועמד בין חיים למוות במשך זמן ממושך- יחסית, עד שהוגדר כמת 'מוות קליני'. לאחר שהבריא בס"ד, ערך מסיבת הודאה לידידיו דרך תוכנת מחשב, כשהם משתתפים מרחוק, מביתם, בשמחה הגדולה. במהלך השמחה סיפר הנגיד דברים כהוויתם: "נשמתי עלתה לשמים והובאה לפני בית דין של מעלה. דנו בדיני ופסקו שכיון שאני תורם סכומים גדולים לצדקה ולמוסדות תורה וחסד, עלי להמשיך לחיות, שהרי 'צדקה תציל ממות', וכך התעוררתי. אני מקבל על עצמי להכפיל ולשלש מכאן את תרומתי לצדקה, לתורה וללומדיה, ולמעשי חסד, בלי נדר".

לצד הקריסה הכלכלית הגדולה של רבים מיהודי ארה"ב בעקבות סגירת בתי העסק והחנויות, אנו שומעים על יהודים רבים שפותחים דווקא כעת, בימים טרופים אלה, את כיסם ולבבם לטובת נצרכי ארץ ישראל ומאמצים בחום את עולם התורה, הכוללים והישיבות הקדושות, שפתחו השבוע את 'זמן קיץ' במתכונת שונה מהרגיל, מתכונת טלפונית של קוי שיעורים ושיחות, לימוד בחברותות דרך הטלפון ושליחת דפי 'מראי מקומות' על הסוגיות ללומדים היקרים, אלו ששומרים על היקום כולו בתורתם וטהרתם.

כידוע, מרן רבינו החזון איש זצוק"ל הזהיר ביותר לתת מעשר כספים. החזו"א אמר כי נתינת מעשר כספים גורמת להרבה פחות אסונות, מחלות ופגעים בבית. "אנשים לא יודעים כמה צרות, מחלות ילדים וביקורי רופאים הם מונעים מעצמם בזכות הפרשת מעשרות כספים ונתינת צדקה הגונה", אמר מרן החזון איש זיע"א. דברים אלו מופיעים כבר במדרש רבה, ש"פתח הפתוח לצדקה- לא ייפתח לרופא". על נתינת צדקה ישנם אין ספור הבטחות וברכות בדברי חז"ל ויתר קדמונינו, החל מילדים וכלה בכסף, בריאות ושפע ברוח ובגשם, וגם על מעשר כספים ישנן הבטחות רבות, מלבד הבטחת העושר המובטחת בדברי חז"ל הקדושים, כפי שציטטם אחת לאחת מרן רשכבה"ג שר התורה שליט"א בספרו דרך אמונה (פ"י מהלכות מתנות עניים). מרן שליט"א שב ושונה את הדברים בימים אלו, שחז"ל הקדושים שנו כפלו ושילשו בדבריהם שהצדקה מצילה מכל פגע וסכנה ומהפכת גזר דינו של אדם ממוות לחיים. ומי אינו קוק, בימים אלו שמידת הדין מתוחה בו, לרחמי שמים?!

סיפר לי השבוע ראש כולל נודע, של כולל בו עמלים בתורה מאות אברכים. "חילקנו מילגות ב'עשרים לחודש' והוספנו מילגה לכבוד חג הפסח לכל הלומדים, וכסף מנין? התקשרתי לאחד התורמים הקבועים שלנו בארה"ב, שרק בתקופה האחרונה תרם סכומים גדולים ביותר לכולל. הוא היה נשמע שבור ורצוץ. "אין שום מצב שאתרום כעת עוד כסף. החברותא שלי נפטר מהקורונה. כמה חברים מאד טובים שלי נפטרו גם הם מהמחלה. הכל קורס לי מול העיניים, העסקים נופלים. אין לי כסף ואין לי שום כח נפשי כעת לאסוף את השברים".

ראש הכולל אמר לו: "בקריסה הכלכלית הקודמת שהייתה בארה"ב, בערך בשנת תש"ס, אמר לי אז מרן רשכבה"ג הגראי"ל שטיינמן זיע"א שאגיד לתורמים שגם אם יהודי תורם הרבה לתורה בזמנים רגילים, הרי שישנה חובה להתחזק בזה הרבה הרבה יותר בזמנים קשים. בזמנים שהכל נראה קורס, דווקא אז צריך להתאמץ הרבה יותר והשכר על זה כפול ומכופל מבזמנים רגילים. אם כן, אולי דווקא עכשו, שאתה כה שבור ורצוץ, מרוסק נפשית ומתקשה כלכלית, זהו הזמן להתאמץ הרבה יותר למען לומדי התורה, מגיני ושומרי העולם כולו".

האיש הירהר וביקש מראש הכולל שישוב אליו בעוד מספר שעות.

כעבור מספר שעות מתקשר היהודי האמריקאי לראש הכולל ומספר לו בהתרגשות. "יש לנו באחד המפעלים מכונה ענקית, יקרה מאד, שהתקלקלה. המכונה חיונית להפעלת כל פס היצור וכבר התחלנו בתהליך של הזמנת מכונה חדשה, בסכום של עשרות אלפי דולרים. סיימתי לשמוע אותך ונכנסתי לפגישת מנהלים עם רעייתי ויתר מנהלי העסק שלנו. סיפרתי להם שמרן הגראי"ל זצוק"ל אמר שבימים כמו אלו- צריך להתאמץ לצדקה הרבה יותר".

"אבל אין לנו", אמרה רעייתי ואני הצעתי שינסו לברר האם נוכל לוותר על המכונה החדשה ולנסות לתקן את המכונה שהתקלקלה, כאשר אם וכאשר נוכל לתקנה- נתרום לכולל את עשרות אלפי הדולרים שרצינו 'לזרוק' על המכונה החדשה. משתתפי הפגישה טענו שלא ניתן לתקן אותה, אך אני התעקשתי שירימו כמה טלפונים ויבדקו. כעת הגיעו טכנאים מומחים וקבעו שהמכונה תתוקן. חסכנו עשרות אלפי דולרים ואתה מקבל אותם כרגע בהעברה בנקאית, ללומדי התורה"....

&&&&

סיפר הרה"ג רבי אלחנן ויסבורד ראש כוללי 'יששכר באהליך': "פעם ישבנו אצל מרן האיילת השחר זיע"א ולמדנו בבבא בתרא דף י"א את הסיפור הידוע על בנימין הצדיק, שהחייה אשה ושבעה בניה וקרעו לו גזר דינו והוסיפו לו 22 שנה על שנותיו. מיד לאחר שסיים מרן ללמוד את הקטע שאלנו אותו: התורם כסף לאברכים, מה דינו? והשיב: "בוודאי שמוסיפים לו על חייו".  הזכרנו את שמו של גביר מחו"ל שמתייסר זמן רב ואף רופא לא יודע באיזה מחלה מדובר.

רבינו אמר: "צדקה תציל ממוות. אם ייקח על עצמו להחזיק אברכים מדי חודש בחודשו הוא יחיה ויתרפא". שאלנו אותו: כמה אברכים הוא צריך לקחת על עצמו? התשובה הייתה: "שלושים".

התקשרנו מיד לארה"ב וסיפרנו לגביר על התשובה שקיבלנו. היהודי שאל לכמה זמן הוא צריך לקחת זאת על עצמו, וקיבלנו תשובה מדהימה: "תגידו לו, שלכמה שנים שהוא ייקח – כך הוא יחיה, אם ייקח לחמש שנים הוא יחיה חמש שנים, אם הוא ייקח לעשר שנים הוא יחיה עשר שנים, אם עשרים שנה הוא יחיה עשרים שנה", ואז הוסיף רבינו ושאל: "רגע, בן כמה הוא?" אמרנו לו שהוא בן ארבעים ושתים שנה. "אם כך זה בסדר גמור", סיים.

אח"כ הוסיף: "היה גוי שעזר לשחרר את הגר"א מבית הסוהר, והגאון בירך אותו באריכות ימים, ואכן אותו גוי האריך ימים…" וכאן נמלך כאילו בדעתו ואמר: "את הגוי אפשר לברך בברכת אריכות ימים כדי שיקבל את כל שכרו בעולם הזה, אבל ביהודי, לא כל פעם אפשר לברך אותו באריכות ימים, כי יכול להיות שאם הוא יחטא במשך חייו ברכת האריכות ימים רק תזיק לו…" שוב שתק לרגעים מספר, ואח"כ חזר ואמר: "כדאי לברך אותו באריכות ימים, כי אם הוא יתמוך בתורה הוא גם יקבל עולם הבא. זה כדאי לו".

כולנו רואים בחוש כיצד הקב"ה מנהל את העולם. מחליט להפסיק את מירוץ החיים- והכל נפסק ברגע אחד, בוירוס קטנטן אחד. הקב"ה הנחיל לנו תורה, משנת חיים סדורה ובה 316 'עצות טובות', כלשון הזוהר הקדוש, לחיות את חיינו בטוב ובנעימים בזה העולם. אף פעם לא ניתן לעבור את החיים ללא תרי"ג מצוות, ובימים אלו אנו מרגישים כך הרבה יותר. והקב"ה קבע בתורתו הקדושה, על ידי מוסרי התורה, שצדקה מצילה ממוות, ושתורה מגנא ומצלא, ושבזכות מעשי חסד משיבים לנו מידה כנגד מידה, מידה טובה מרובה, אוצרות של מידת החסד מן השמים.

נפתח את הלב ונזכה לבריאות והצלחה בכל מעשי ידינו.


 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20268982

אתר השבת


מאמרים אחרונים