movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חדשות ועדכונים חדשות ועדכונים דברי גדולי ישראל לקראת הבחירות

דברי גדולי ישראל לקראת הבחירות

דברי הרב חיים קנייבסקי שליט"א: 

המצב השורר בארצנו הקדושה בזמננו חמור מאוד שלא היה מעולם, אשר שם שמים מתחלל בחוצות על ידי עמנו

שכותבים בריש גלי על קרן הצבי אין לנו חלק באלוקי ישראל ובתורתו,

וכל המיצר לישראל נעשה ראש, ומתלקטים אלפי אנשים לחילול ה' הנורא הזה. אוי לנו שעלתה בימינו כך.

על כן מהחובה על כל אשר בידו לשכנע ולהשפיע למען כבוד ה' ולתורתו, להצביע למפלגות החרדיות, לקדש שם שמים ברבים ולמנוע את חילול ה' הגדול.

החזון איש כתב בזמנו שהרבה גופי תורה תלויים בבחירות, וזה היה בזמנו, אולם בזמננו המצב חמור הרבה יותר מבזמנו כי שם שמים מתחלל בחוצות.

וכל המקדשים שם שמים יזכו שזרעם יקדשו שם שמים ויהיו שומרי תורה ומצוות, ונזכה כולנו למנוע חילול ה' ולקדש שם שמים.דברי הרב גרשון אדלשטיין שליט"א:
 
עוד מעט היו בחירות לכנסת, וידוע שיש בציבור הסתה גדולה נגדנו, נגד כל דבר שבקדושה יש הסתה, ויש השפעה של ההסתה.

יש מוסתים שמקבלים את ההשפעה להצביע בבחירות נגדנו ולהגיע לשלטון כדי לבטל כל דבר שבקדושה שלא נוכל לקיים", אמר הרב אדלשטיין.

לכן יש חיוב גדול מאוד להרבות מה שיותר מצביעים למפלגות החרדיות. כל אחד להצביע בעצמו, וכל אחד להשפיע על אחרים,

עם כל כוח ההשפעה שאפשר! להשפיע שיצביע, להרבות מצביעים שזה כבוד שמים, זה הכרזה שמשה אמת ותורתו אמת.

ואחרת, אם לא מצביעים, זאת אומרת נמנעים מקידוש השם, מלקדש שם שמים, אם לא משתתפים זה פורש מדרכי ציבור, פורש מן הציבור שעוסקים בקידוש שם שמים,

ואם יש למישהו איזה חשבונות פרטיים שלכן הוא לא רוצה להצביע למפלגות החרדיות, זה לא תירוץ ולא סיבה, אין שום היתר!

אין שום היתר להימנע מקידוש השם בשביל חשבונות פרטיים. וכל המצביע למפלגות החרדיות זוכה בזכויות שאין לשער, זכות של קידוש שם שמים.

צריך גם לדעת שהכל בידי שמים, הכל תלוי בסיעתא דשמיא, ויש גם צורך להתפלל, לבקש רחמי שמים שיהיו הרבה מצביעים

בשביל המפלגות החרדיות כדי לקדש שם שמים, ובעזרת ה' אנחנו צריכים לקוות שהשם יעזור לנו שנזכה לקדש שם שמים.
 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20257586

אתר השבת


מאמרים אחרונים