movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חדשות ועדכונים חדשות ועדכונים ברכתו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

ברכתו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

ברכתו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

 
לכבוד ידידי הרה"ג רבי גמליאל רבינוביץ

 

בדבר שאלתו מדוע מורי ורבי מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בירך את אלו מחו"ל שיקשיבו להוראתו ויגיעו במיוחד לארץ ישראל, כדי להצביע ג' יזכו לכסף.

 

כידוע, מרן שליט"א סומך תמיד תמיד את ברכותיו על מרחבי הש"ס והמדרשים, והלא זאת גמרא ערוכה במסכת שבת .(קיט, א): "בעא מיניה רבי מרבי ישמעאל ברבי יוסי: עשירים שבארץ ישראל במה הן זוכין? אמר לו: בשביל שמעשרין, שנאמר עשר תעשר - עשר בשביל שתתעשר. שבבבל במה הן זוכין? - אמר לו: בשביל שמכבדין את התורה, ושבשאר ארצות במה הן זוכין? אמר לו: בשביל שמכבדין את השבת".

 

הרי שבני חו"ל זוכים לעשירות בזכות שמכבדים תורה ושבת, ופשוט למרן שליט"א שאלו שיטרחו ויטוסו מחו"ל לארץ ישראל כדי להצביע ג' בבחירות, יש בזה כבוד התורה וכבוד השבת, ולכן פשוט לו שיזכו לעשירות.

 

בברכה רבה

 

שמואל ברוך גנוט

 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דוד בן מרגלית שליט"א, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20466988

אתר השבת


מאמרים אחרונים