movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חדשות ועדכונים חדשות ועדכונים ספר חדש: האיצטגנינות באספקלריית התורה חלק שני

ספר חדש: האיצטגנינות באספקלריית התורה חלק שני

האיצטגנינות באספקלריית התורה חלק שני

אוצר דברי חז"ל והקדמונים בענייני המזלות וצורת השפעתם על ישראל, בצירוף נקודות אור ממשנת רבי יצחק ערמאה זי"ע, בעל 'עקידת יצחק', על דרכי הבטחון, ההשתדלות הנאותה והשגת הפרנסה * הרה"ג רבי אליעזר פישר שליט"א

בימים אלו יצא לאור הספר האיצטגנינות באספקלריית התורה חלק שני, העוסק בענייני המזלות, חכמת האיצטגנינות (אסטרולוגי"ן בלשון חז"ל) ומידת השפעתה על עם ישראל, כאשר כולנו מכירים את דברי חז"ל ש'אין מזל לישראל'. הספר כולל אוצר בלום בעניינים אלו, מתוך דברי חז"ל בש"ס ובמדרשים, זוה"ק וספרי הקדמונים, ספרי מחשבה ודרוש, הלכה ואגדתא, חסידות ודברי חכמים, סופרים וסופרים בכל הדורות, שזורים בדברי רבותינו מעתיקי השמועה זצ"ל ויבלחט"א.

חלקו השני של הספר מצטרף לחלקו הראשון בן 500 העמודים, כשגם הוא נכתב במשך שנים רבות, בעמל וביזע רב ובמלוא כובד הראש, ע"י הרב הגאון רבי אליעזר הכהן פישר שליט"א, מחה"ס 'עוד אבשלום חי', 'התהילים בגוונים', ומהדיר ספרי ה'עקידה', כאשר בשנים האחרונות נערך הספר, הורחב והוכן לדפוס ע"י הרב הגאון רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א, מראשי ישיבת 'משאת המלך' באלעד, מחברם ועורכם של ספרים תורניים רבים.

הספר עלה על שולחן מלכים, כאשר במתכונתו הראשונית זכה להסכמותיהם של מרן הגרש"ז אוירבך זצוק"ל, ראב"ד העדה החרדית הגרי"י פישר זצוק"ל והגאון הגדול ר"ע יוסף זצוק"ל, כאשר במתכונתו הנוכחית של הספר זכה המחבר שליט"א להסכמה נלהבת בכתב ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, המעיד נכוחה שהגה בכל הספר, מתחילתו ועד סופו, ובירך עליו ברכת התורה וברכת הנהנין.

הספר כולל פרקים רבים, העוסקים בהשפעת שבעת כוכבי הלכתהאם ביכולת האדם לשנות את תכונות מזלו או לכוונם, מזל יום או מזל שעה גורם, האם המזל נקבע לפי מזל ההריון או שעת הלידה, תכונת מזל מאדים והשפעתו על ישראל, "בן גילו- בן מזלו", השפעת המזלות בארץ ישראל, השפעת מזל ההורים על ילדיהם, השפעת המזל ביום ההולדת, ההתייחסות הנרחבת בספר איוב לסוגיית השפעת המזלות, מזל יוסף מוקיר שבת, סקירת דברי הקדמונים על תכונת והשפעת המזלות, אסטרולוגיה, סוד הגלגול במערכת המזל ועוד נושאים רבים ומרתקים.

בסוף הספר מובאים שתי מערכות חשובות. ה'עקידה' על מצוות קידוש החודש והשפעת הלבנה על עם ישראל בכל הדורות, וה'עקידה' על דרכי ההשתדלות והשגת הפרנסה - נקודות אור מתוככי משנתו של החכם הקדמון  רבינו רבי יצחק ערמאה זי"ע, בעל 'עקידת יצחק', בתוספת ביאור "דמשק אליעזר" מהמחבר הגר"א פישר שליט"א.

אין ספק שגם חלקו השני של יצירה תורנית מופלאה ומיוחדת זו, העוסקת לראשונה ביחסם של רבותינו גדולי הדורות לעניני המזל וצורת השפעתו על העם הנבחר, עם ישראל, יתקבל בברכה בקרב שוחרי תורה ודעת.

הפצה ראשית: גיטלר.  טלפון להשגת הספר: 02/6521690

 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דוד בן מרגלית שליט"א, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20512959

אתר השבת


מאמרים אחרונים