movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חדשות ועדכונים חדשות ועדכונים דברי ההספד של הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

דברי ההספד של הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

"אנחנו מדברים עכשיו דברים רוחניים, חיים רוחניים, הצלחה רוחניים, אשריך בעולם הזה, האיר לנו. שיהיה חיים מאושרים בעולם הזה, חוץ מהעולם הבא, אושר הזה שאין כמותו בעולם הזה, שמש רוחנית, חסר לנו עכשיו השמש, חסרה לנו ההשפעה, כמו שהעולם לא יכול להתקיים בלי השמש.

"חסר לנו, אין מי שיחזק אותנו.

"עוד דבר אחד, הדבר הגדול ביותר, צדיק באומנתו יחיה, אמונה - בלי אמונה - אדם מסכן, אומלל, הוא חיי חיים רעים, הוא סובל מאוד, עם אמונה אדם מאושר, אדם מאמין שהכל בידי שמיים, הכל זה לטובת האדם, לקבל באהבה כל דבר, להבין מה הטוב ומה המטרה של הקשיים, זה התורה נותנת, זה האמונה נותנת, חיזוק האמונה עם כל השיחות שלו, שהיה מוסיף ואומר, מוסיף ומוסיף חיזוק ואמונה, באמונתו יחיה חיים אמתיים, בעולם הבא וחיים מאושרים בעולם הזה.

"דברים שצריכים חיזוק: יראת שמיים, מידות טובות, כל אחד צריך להשפיע, האדם זה נגד הטבע, אם האדם לא מתחזק תמיד - חסר לו את זה, זו השראה.

"כל הדור היה מושפע, כל העולם, כל העולם היהודי היה מושפע, עכשיו שחסר לנו ההשפעה, מה אנחנו יכולים לעשות, מה תפקידינו בכדי שיהיה לנו חיים מאושרים, חיים אמיתיים בעולם הזה ובעולם הבא, כל אחד ואחד מאיתנו, צריך חיזוק, רוח ההשפעה כזו.

"כל אחד ואחד מאיתנו חייב להשתדל בכל הדברים האפשריים, להתחזק במה שצריך חיזוק. בפרט ימי החנוכה שצריך חיזוק. דרך החנוכה זה זמנים מרעישים, כאילו יש חופש, חופש, אין ביטול תורה, כך ההרגשה, זה לא נכון, חנוכה זה זמן מיוחד של הצלחה בתורה. ימים מסוגלים בתורה, אפשר לנצל אותם להצלחה בתורה, מי שלא מנצל את ימי החנוכה זו הזדמנות שאינה חוזרת עד השנה הבאה, היום זה מתחיל, שמונה ימים כאלה. ימי חיזוק בהצלחה בתורה.

"כל אחד ואחד מאיתנו יתחיל, איזו התחלה שהיא, התחלה קטנה, פתחו פתח כפתחו של מחט ואפתח פתח... כל אחד מאיתנו שיזכה להתחזק, כל חיזוק הוא דבר גדול, אין שיעור בחשיבות של חיזוק, הכי קטן. כשאנחנו מרגישים ברגע הזה בהלוויה של רבינו הגדול אנחנו נותנים לו עוד זכויות, אין סוף לזכויות, להוסיף לזכויות בשביל העולם הבא, אין סוף לתענוגי העולם הבא, אנחנו רוצים לגמול לרבינו את מה שאנחנו חייבים לו - החיזוק הזה זה התשלום הכי טוב שיכול להיות, שאנחנו חייבים לרבינו הגדול.

"אנחנו עושים איתו חסד בחיזוקים שלנו, ונזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו, ויבלע המוות לנצח, בשורות טובות".


(צילום: שלומי כהן, כיכר השבת)
(צילום: שלומי כהן, כיכר השבת)
 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20257633

אתר השבת


מאמרים אחרונים