movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חדשות ועדכונים חדשות ועדכונים כנס היסוד לישיבת "משאת המלך" באלעד

כנס היסוד לישיבת "משאת המלך" באלעד

במעונו של מרן שר התורה מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א:

נערך כנס היסוד לישיבת "משאת המלך" באלעד

** מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטין שליט"א: "צורך השעה היא להעמיד תלמידים בקרן אורה  ולעורר בהם חשקת הלימוד" **

בהתרגשות גדולה נערך בליל שישי האחרון כנס הקמת הישיבה לצעירים "משאת המלך" באלעד, במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, מכווין דרכה של הישיבה הקדושה.

לאחר שרבו בס"ד ספסלי התתי"ם באלעד ורבים מבוגרי התתי"ם בעיר נאלצים לצאת מחוץ לעיר כדי להגות בתורה בישיבות הקטנות, הועלתה דרישה להקמת ישיבה נוספת לצעירים מצוינים בעיר. ואכן, בהמלצת מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א הוקמה באלעד ישיבת "משאת המלך", לזכרו ושמו הטוב של הגאון הנודע רבי שמעון משה דיסקין זצוק"ל, מראשי ישיבת קול תורה ובעל "משאת המלך".

בראשות הישיבה יעמוד הרה"ג רבי נפתלי בן זאב שליט"א, המכהן במקביל גם כראש ישיבת 'אור התורה' באלעד, בה מתחנכים טובי הבחורים מבני עדות המזרח בעיר. כר"מ עיון יכהן  הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א, המכהן כיום כר"מ בישיבת אור התורה. הגר"ט בלוי שליט"א, רב שכונת "דגל התורה" באלעד, שכיהן כר"מ במשך שנים רבות בישיבה לצעירים, מונה לר"מ בקיאות והאחראי על סדרי לימוד ההלכה בישיבה, ועימם המנהל הרוחני הרה"ג רבי שמעון גלינסקי שליט"א, מחשובי מרביצי התורה והיראה בעיר. 

כנס היסוד לישיבה"ק נערך בחדרו של מרן שר התורה שליט"א, כאשר נכד רבנו הרה"ג רבי יעקב ישראל קניבסקי שליט"א פותח את הכינוס ומציג את צוות הישיבה ובני החמד הבחורים היקרים נ"י, בני השיעור הראשון הבעל"ט בישיבה, בפני מרן שליט"א.

ראש הישיבה הרה"ג רבי נפתלי בן זאב שליט"א נשא דברים במעלת הקמת מקום תורה חדש, כאשר הישיבה נפתחת בהדרכת מרן שליט"א, דבר שיביא בודאי לסייעתא דשמיא מרובה בכל המשך הדרך.

הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א, מראשי הישיבה ומתלמידיו הקרובים של מרן שר התורה שליט"א, הקריא את דברי השיטה מקובצת במסכת ב"ק (דף נ') ש"דרכו של הקב"ה שמסכים לסברת הצדיקים שבדור", וכיון שהישיבה הוקמה בסברת והוראת מרן שר התורה שליט"א-  הרי שהישיבה זכתה להסכמת הקב"ה.

הגר"ט בלוי שליט"א, מראשי הישיבה, שטח בפני מרן שליט"א את משנתו בדבר סדרי ההלכה שיונהגו בישיבה, כולל לימוד יסודי של ה' חלקי "משנה ברורה", בהתאמה עם לימוד הבקיאות, אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא. מרן הגר"ח שליט"א נהנה מהדברים ובירך את צוות הישיבה בחמימות רבה, בברכת הצלחה להרבצת התורה.

בהמשך עברו כל בחורי החמד, שהתקבלו עד כה למחזור המייסדים בישיבה, כשכל אחד ואחד זוכה לברכה אישית ממרן שר התורה שליט"א, שאמר לבחורים: "תזכו ללמוד את כל הש"ס". מרן שליט"א שמע בקורת רוח כי בימים האחרונים החלו בכתיבת ספר תורה מהודר לישיבה ואמר כי "מצוה גוררת מצוה".

בתחילת השבוע נכנסו ראש הישיבה וכל צוות הישיבה שליט"א, אל מעונו של מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטין שליט"א, שהישיבה נקראת על שם גיסו, הגאון רבי שמעון משה דיסקין זצוק"ל. מרן ראש הישיבה שליט"א בירך בלבביות את ראשי הישיבה ואמר כי הוא צורך השעה, להקים ישיבות לצעירים ולהעמיד את התלמידים בקרן אורה, לעורר בהם חשקת הלימוד ולשמח אותם ב"פקודי השם ישרים משמחי לב". מרן הגר"ג שליט"א העלה על נס את דמותו של הגרש"מ דיסקין זצוק"ל ואמר ש"ראוי הוא להקים ישיבה על קברו". מרן ראש הישיבה בירך בחום את בני הישיבה ואיחל להם שיזכו להיות תלמידי חכמים מופלגים.

         

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20257550

אתר השבת


מאמרים אחרונים