movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חדשות ועדכונים חדשות ועדכונים סיום הש"ס בשיעור ב'דרך החיים'

סיום הש"ס בשיעור ב'דרך החיים'

סיימו את הש"ס ליד אמא

סיום הש"ס בשיעור ב'דרך החיים'

עשרות לומדי שיעור ה'דף היומי' בביהמ"ד דרך החיים באלעד, השתתפו ביום חמישי במעמד סיום הש"ס בבלי, שנערך ברוב עם בקבר רחל אמנו ע"ה.מגיד השיעור הרה"ג רבי איתמר גוטל שליט"א סיים את הש"ס בהתרגשות גדולה, ליד קברה של רחל אמנו, כאשר כל הקהל הנרגש פורץ בריקודים לכבוד התורה הקדושה.

בהמשך נערכה סעודת המצוה בירושלים, שם חגגו הלומדים את סיום הש"ס, כאשר לימודו החל לפני 7 שנים, באמצע מסכת כתובות והסתיים כעת, עם סיום מסכת זו, בשעה טובה ומוצלחת.

הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א, מח"ס ויאמר שמואל ושא"ס, פתח את מסכת הנאומים ודיבר על החובה לבכות בכי של שמחה והתרגשות, כאשר זוכים לרגע כה נשגב, בו עשרות לומדי השיעור נהיו 'אנשים של כל הש"ס. הוא העלה על נס את לומדי השיעור ואת נשותיהן, שהשכילו לשלוח את בעליהן ללמוד דף גמרא בכל ערב, במשך למעלה מ3000 ימים רצופים, ואמר כי מובא בקדמונים שגם הנשים יזכו בשמי שמים לקבל את כל הש"ס, כאילו הן עצמן למדו את כולו.

מגיד השיעור הרה"ג רבי איתמר גוטל שליט"א ריגש את הנוכחים בדבריו על הזכות הגדולה לערוך סיום הש"ס בקבר רחל והזכיר את דברי רש"י בפרשת ויחי ואקברה שם שרחל נקברה במקום זה על פי הדיבור כדי שכשיגלה אותם נבוזאראדן תצא רחל לבקש עליהם רחמים. ושבסיום זה אנו מתקנים את הסיבה שבגינה רחל נקברה כאן, חסרון בקרבת אלוקים, כאשר קרבת ה' הגדולה ביותר הינה על ידי עסק התורה. הרב גוטל בירך בלבביות את כל הלומדים ואיחל להם שסיום הש"ס הבא, יפאר משיח צדקנו את המעמד בנוכחותו.

בהמשך נשאו דברי חיזוק וברכה אביו של מגיד השיעור הרה"ג ראובן גוטל שליט"א, שדיבר על מעלתם של קובעי העיתים לתורה ברציפות ובהתמדה יומיומית. חמיו של מגיד השיעור, הרה"ג רבי גדור אדר"ת שליט"א, נשא דברי חיזוק על כך שמיום שחרב ביהמ"ק אין לו להקב"ה אלא ד' אמות של הלכה והרה"ג רבי אברהם גוטל שליט"א, ראש ישיבת דביר הקודש, נשא דברים על מעלת הלימוד, המקשרת בין הלומד לרבש"ע.הרב יעקב מורדוך שליט"א, מלומדי השיעור הקבועים, הודה בחום למגיד השיעור ובירך בכל לב את עשרות הלומדים, שבאו בכל ערב, לעיתים במסירות נפש, כדי ללמוד תורה, עד שזוכים הם ללמוד את הש"ס כולו.
השיעור מתקיים מידי ערב בביהמ"ד דרך החיים באלעד בשעה 8 בערב וכולנו תקוה שעוד ועוד לומדים יצטרפו אליו, כדי לכבוש את הש"ס מחדש, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות.

 

 

 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20257578

אתר השבת


מאמרים אחרונים