movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home יהדות אמונה תודה לבורא עולם

תודה לבורא עולם

תודה לבורא עולם

מלך מלכי המלכים ,
הקדוש ברוך הוא ,
אדון עולם ,
ריבונו של עולם ,
תודה .

מלך מלכי המלכים, הקב"ה, אדון עולם, ריבונו של עולם, תודה .

תודה שאני עומדת כאן לפניך ומודה לך .

וכל מה שאומר יהיה כאין וכאפס לעומת כמה שאני באמת צריכה להודות לך .

הרי על הכל אני צריכה להודות לך, כי הכל ממך, הכל נתת לי בחן, בחסד וברחמים .

תודה על כל הדברים בעולם .

תודה על רוב רבי רבבות פעמים שעזרת לי, תמכת בי, והושעת אותי, הצלת אותי, שימחת אותי, ריפאת אותי , שמרת עלי, עודדת אותי .

תודה שאתה תמיד איתי .

תודה שאתה נותן לי כח לעשות מצוות, כח לעשות מעשים טובים, כח להתפלל .

תודה על כל הפעמים שעזרת לי ולא ידעתי להגיד לך תודה .

תודה על כל החסדים שאתה עושה עימי, בכל רגע ורגע .

תודה על כל נשימה ונשימה שאני נושמת .

ותודה לך מלך מלכי המלכים, גם על כל הדברים שאין לי, תודה שקשה לי לפעמים, תודה שקצת עצוב לי לפעמים, כי הכל לטובתי, ואפילו אם לא תמיד ראיתי שזה לטובתי, עמוק בלב אני יודעת שכל מה שמגיע ממך הוא הדבר הטוב ביותר עבורי, והוא נעשה במיוחד בשבילי, בהשגחה פרטית מדויקת ומושלמת , כמו שרק מלך מלכי המלכים יכול לעשות .

תודה שלפעמים קשה לי, כי רק כך אני יודעת להעריך את הטוב .

רק אחרי שנמצאים בחושך, אפשר להעריך את האור .

תודה על החיים הנפלאים שנתת לי .

תודה על כל דבר הכי קטן שיש לי, כי את הכל אתה נתת לי ולא אף אחד אחר .

תודה שאתה תמיד שומע את התפילות שלי .

בורא עולם, אני מבקשת סליחה ממעמקי לבי אם היו פעמים שלא הערכתי את מה שנתת לי ובמקום לאומר לך תודה רק התלוננתי .אני עפר ואפר

ואתה כל העולם

אנא אל תרחק ממני לעולם !!!
 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דוד בן מרגלית שליט"א, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20498649

אתר השבת


מאמרים אחרונים